Конысбаева Бибигуль Тишановна
Секретарь Западно-Казахстанского областного маслихата

Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 Заңы

Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 Заңы

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 3, 17-құжат

МАЗМҰНЫ

      Ескерту. Мәтiнде сөздер алмастырылды – ҚР 2006.01.10 N 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.
      Ескерту. Тақырыбы мен кiрiспеге өзгерту енгiзiлдi – ҚР 2009.02.09 N 126-IV Заңымен (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз).
      Ескерту. Бүкiл мәтiн бойынша «облыстың (республикалық маңызы бар қаланың және астананың)», «облыс (республикалық маңызы бар қала және астана)», «Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)», «облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)», «Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана)», «Облыс (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)», «облысты (республикалық маңызы бар қаланы, астананы)», «облыстық (республикалық маңызы бар қалалық, астаналық)», «Облыстық (республикалық маңызы бар қаланың және астананың)», «облыс (республикалық маңызы бар қала, астана)», «Облыстық (республикалық маңызы бар қалалық және астаналық)», «Облыстық (республикалық маңызы бар қала және астана)», «Облыстық (республикалық маңызы бар қалалық, астаналық)», «облыстық (республикалық маңызы бар қала және астана)», «облыстық (республикалық маңызы бар қаланың және астананың)» деген сөздер тиiсiнше «облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың», «облыс, республикалық маңызы бар қала және астана», «Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың», «облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың», «Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана», «Облыс, республикалық маңызы бар қаланың, астананың», «облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы», «облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық», «Облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың», «облыс, республикалық маңызы бар қала, астана», «Облыстық, республикалық маңызы бар қалалық және астаналық», «Облыстық, республикалық маңызы бар қала және астана», «Облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық», «облыстық, республикалық маңызы бар қала және астана», «облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың» деген сөздермен ауыстырылды – ҚР 2011.07.22 N 479-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
      Ескерту. Бүкiл мәтiн бойынша «ауылдық (селолық)», «ауыл (село)», «ауылдың (селоның)», «ауылдарда (селоларда)», деген сөздер тиiсiнше «ауылдық», «ауыл», «ауылдың», «ауылдарда» деген сөздермен ауыстырылды – ҚР 03.07.2013 № 121-V  Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

Осы Заң Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейдi, жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдардың құзыретiн, қызметiнiң ұйымдастырылуын, тәртiбiн, сондай-ақ мәслихаттар депутаттарының құқықтық жағдайын белгiлейдi.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
1) әкiм – жергiлiктi атқарушы органды (ол құрылған жағдайда) басқаратын және тиiстi аумақта мемлекеттiк саясаттың жүргiзiлуiн, Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттiк органдарының барлық аумақтық бөлiмшелерiнiң үйлесiмдi қызмет iстеуiн, тиiстi бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарға басшылықты қамтамасыз ететiн, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жергiлiктi мемлекеттiк басқару өкiлеттiгi және өзiн-өзi басқару функциялары берiлген, тиiстi аумақтың әлеуметтiк-экономикалық дамуының жай-күйiне жауапты Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң өкiлi;
2) әкiм аппараты – жергiлiктi атқарушы органның (ол құрылған жағдайда) және әкiмнiң қызметiн қамтамасыз ететiн мемлекеттiк мекеме;
3) әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстi басқару схемасы – тиiстi аумақта орналасқан, тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстiң бюджетiнен қаржыландырылатын атқарушы органдар жүйесi;
3-1) әлеуметтiк сипаттағы төтенше жағдайлардың профилактикасы – мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдар әлеуметтiк сипаттағы төтенше жағдайлардың туындауына ықпал ететiн себептер мен жағдайларды анықтау, зерделеу, жою бойынша құзыретi шегiнде жүзеге асыратын құқықтық, экономикалық, әлеуметтiк, ұйымдастырушылық, тәрбиелiк, насихаттық және өзге де шаралар кешенi;
4) жергiлiктi атқарушы орган (әкiмдiк) – облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкiмi басқаратын, өз құзыретi шегiнде тиiстi аумақта жергiлiктi мемлекеттiк басқаруды және өзiн-өзi басқаруды жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган;
5) жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган – жергiлiктi мемлекеттiк басқарудың және өзiн-өзi басқарудың жекелеген функцияларын жүзеге асыруға әкiмдiк уәкiлеттiк берген, тиiстi жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттiк мекеме;
6) жергiлiктi қоғамдастық – шекараларында жергiлiктi өзiн-өзi басқару жүзеге асырылатын, оның органдары құрылатын және жұмыс iстейтiн тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс аумағында тұратын тұрғындардың (жергiлiктi қоғамдастық мүшелерiнiң) жиынтығы;
6-1) жергiлiктi қоғамдастық жиналысы – жергiлiктi қоғамдастық жиыны жiберген жергiлiктi қоғамдастық өкiлдерiнiң осы Заңда айқындалған шекте және тәртiппен жергiлiктi маңызы бар ағымдағы мәселелердi шешуге қатысуы;
6-2) жергiлiктi қоғамдастық жиыны – тұрғындардың (жергiлiктi қоғамдастық мүшелерiнiң) осы Заңда айқындалған шекте және тәртiппен жергiлiктi мәнi бар аса маңызды мәселелердi шешуге тiкелей қатысуы;
7) жергiлiктi маңызы бар мәселелер – реттелуi осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiне сәйкес тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс тұрғындарының басым бөлiгiнiң құқықтары мен заңды мүдделерiн қамтамасыз етуге байланысты облыс, аудан, қала, қаладағы аудан, ауылдық округ, ауылдық округтiң құрамына кiрмейтiн кент пен ауыл қызметiнiң мәселелерi;
8) жергiлiктi мемлекеттiк басқару – осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiнде белгiленген құзыретi шегiнде тиiстi аумақта мемлекеттiк саясатты жүргiзу, оны дамыту мақсатында жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдар жүзеге асыратын, сондай-ақ олардың тиiстi аумақтағы iстiң жай-күйiне жауапты болып табылатын қызметi;
9) жергiлiктi өзiн-өзi басқару – халық тiкелей жүзеге асыратын, сондай-ақ мәслихаттар және басқа да жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары арқылы жүзеге асырылатын осы Заңда, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерде айқындалған тәртiппен жергiлiктi маңызы бар мәселелердi өзiнiң жауапкершiлiгiмен дербес шешуге бағытталған қызмет;
10) жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары — осы Заңға сәйкес жергiлiктi маңызы бар мәселелердi шешу жөнiндегi функциялар жүктелген органдар;
11) жергiлiктi өкiлдi орган (мәслихат) – облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың немесе ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) халқы сайлайтын, халықтың еркiн бiлдiретiн және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оны iске асыру үшiн қажеттi шараларды айқындайтын және олардың жүзеге асырылуын бақылайтын сайланбалы орган;
12) мәслихат аппараты – тиiстi мәслихаттың, оның органдары мен депутаттарының қызметiн қамтамасыз ететiн мемлекеттiк мекеме;
13) мәслихат сессиясы – мәслихат қызметiнiң негiзгi нысаны;
14) мәслихат сессиясының төрағасы – мәслихат депутаттарының арасынан сайланатын, мәслихат сессиясында ұйымдастырушылық-билiк ету функцияларын жүзеге асыратын, мәслихаттың лауазымды адамы;
15) орталық мемлекеттiк органның аумақтық бөлiмшесi – тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс шегiнде орталық атқарушы органның функцияларын жүзеге асыратын орталық атқарушы органның құрылымдық бөлiмшесi.
      Ескерту. 1-бап жаңа редакцияда – ҚР 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен; өзгерiстер  енгiзiлдi – ҚР 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен; 03.07.2013 № 121-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Конституциялық заңымен.

2-бап. Жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi
басқару туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы

Ескерту. Тақырыпқа өзгерту енгiзiлдi – ҚР 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен.

 1. Жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.
  2. Осы Заң Алматы қаласының айрықша мәртебесi және астана мәртебесi туралы заңдарға қайшы келмейтiн бөлiгiнде Алматы қаласы мен астананың аумағында қолданылады.
  Ескерту. 2-бапқа өзгерту енгiзiлдi – ҚР 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен.

2-1-бап. Жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды ұйымдастыру
негiздерi

 1. Жергiлiктi өзiн-өзi басқару облыс, аудан, қала, қаладағы аудан, ауылдық округ, ауылдық округтiң құрамына кiрмейтiн кент пен ауыл шегiнде жеке жүзеге асырылады.
  2. Жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды жергiлiктi қоғамдастық мүшелерi тiкелей, сондай-ақ мәслихаттар мен басқа да жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары арқылы жүзеге асырады.
  Облыстың, ауданның, қаланың, қаладағы ауданның, ауылдық округтiң, ауылдық округтiң құрамына кiрмейтiн кент пен ауылдың әкiмi мемлекеттiк басқару функцияларымен қатар жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының функцияларын да жүзеге асырады.
  3. Жергiлiктi қоғамдастық жиыны және жергiлiктi қоғамдастық жиналысы жергiлiктi қоғамдастық қызметiнiң нысаны болып табылады.
  Ескерту. Заң 2-1-баппен толықтырылды – ҚР 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен; өзгерiс енгiзiлдi – ҚР 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

3-бап. Жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi
            басқару қызметiнiң экономикалық және қаржылық
            негiзi

 1. Жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару қызметiнiң экономикалық және қаржылық негiзiн:
  1) жергiлiктi бюджет;
  2) коммуналдық заңды тұлғаларға бекiтiлiп берiлген мүлiк;
  3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес коммуналдық меншiктегi өзге де мүлiк құрайды.
  2. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерi жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың кiрiс көздерiн қалыптастыруға құқылы.
  3. Жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың кiрiс көздерi мынадай түсiмдерден қалыптастырылады:
  1) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерiнiң басқаруындағы мемлекеттiк мүлiктi мүлiктiк жалға (жалдауға) беруден түсетiн кiрiстер;
  2) жеке және заңды тұлғалардың ерiктi түрдегi алымдары;
  3) сыртқы (көрнекi) жарнаманы:
  аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетiн республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегi жарнаманы тұрақты орналастыру объектiлерiнде;
  аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетiн облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегi жарнаманы тұрақты орналастыру объектiлерiнде;
  аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегi жарнаманы тұрақты орналастыру объектiлерiнде;
  аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегi үй-жайлардың шегiнен тыс ашық кеңiстiкте;
  ауданда тiркелген көлiк құралдарында орналастырғаны үшiн төлемақы;
  4) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерi Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiнiң 165, 300, 311 және 387-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар үшiн алатын айыппұлдар;
  5) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер.
  Сыртқы (көрнекi) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер аумағы шегiнде республикалық және облыстық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегi жарнаманы тұрақты орналастыру объектiлерiнде, сондай-ақ аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегi жарнаманы тұрақты орналастыру объектiлерiнде, аудандық маңызы бар қалалардағы, ауылдардағы, кенттердегi үй-жайлардың шегiнен тыс ашық кеңiстiкте және ауданда тiркелген көлiк құралдарында орналастырғаны үшiн төлемақы Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен және мөлшерлемелер бойынша есептеледi және төленедi.
  Ескерту. 3-бап жаңа редакцияда – ҚР 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен; өзгерiс енгiзiлдi – ҚР 05.12.2013 № 152-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

4-бап. Мәслихаттар мен әкiмдiктер үшiн белгiленетiн
негiзгi талаптар мен шектеулер

 1. Мәслихаттар мен әкiмдiктер өз қызметiнде:
  1) iшкi және сыртқы саясаттың негiзгi бағыттарына сәйкес келмейтiн шешiмдердiң қабылдануына жол бермеуге;
  2) ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз етуде Қазақстан Республикасының мүдделерiн сақтауға;
  3) қызметтiң қоғамдық маңызы бар салаларында белгiленген жалпы мемлекеттiк стандарттарды ұстануға;
  4) азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуын қамтамасыз етуге мiндеттi.
 2. Мәслихаттар мен әкiмдiктерге Қазақстан Республикасының шегiнде бiрыңғай еңбек рыногын, капиталды, қаржыны қалыптастыруға, тауарлар мен қызмет көрсетудi еркiн алмасуға кедергi келтiретiн шешiмдер қабылдауға тыйым салынады.
 3. Мәслихаттар мен әкiмдiктер қабылдайтын аумақты дамыту жоспарлары Қазақстан Республикасының стратегиялық даму жоспарларына сәйкес келуге тиiс.
  Ескерту. 4-бапқа өзгерiс енгiзiлдi – ҚР 2012.01.09 № 535-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

2-тарау. МӘСЛИХАТТАРДЫ ҚҰРУ, ОЛАРДЫҢ ҚҰЗЫРЕТI ЖӘНЕ
ҚЫЗМЕТIН ҰЙЫМДАСТЫРУ

5-бап. Мәслихаттарды құру тәртiбi

 1. Мәслихаттарды тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстiң халқы жалпыға бiрдей, тең, төте сайлау құқығы негiзiнде жасырын дауыс беру арқылы бес жыл мерзiмге сайлайды.
  2. Қазақстан Республикасының жиырма жасқа толған азаматы мәслихат депутаты болып сайлана алады. Қазақстан Республикасының азаматы бiр мәслихаттың ғана депутаты бола алады.
  3. Тиiстi мәслихат депутаттарының санын Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы мынадай шектерде: облыстық мәслихатта, Астана және Алматы қалалық мәслихаттарында – елуге дейiн; қалалық мәслихатта – отызға дейiн; аудандық мәслихатта – жиырма беске дейiн белгiлейдi.
  4. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы белгiлеген оның депутаттары жалпы санының кемiнде төрттен үшi сайланған жағдайда мәслихат заңды болып есептеледi.
  5. Мәслихаттар депутаттарын сайлау Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңдарымен регламенттеледi.
  6. Мәслихаттың өкiлеттiгi бiрiншi сессия ашылған кезден басталады және жаңадан сайланған мәслихаттың бiрiншi сессиясының жұмысы басталғанда аяқталады.
  7. Әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс қайта ұйымдастырылған (бiрiккен, қосылған, қайта құрылған, бөлiп шығарылған немесе бөлiнген) жағдайда жаңадан сайланған мәслихат сессиясының жұмысы басталғанға дейiн мәслихат депутаттары өз өкiлеттiгiн сақтайды және құрамына өз сайлаушыларының басым бөлiгi кiрген, қайта ұйымдастырылған мәслихаттардың депутаттары болып табылады.
  Әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс таратылған жағдайда тиiстi мәслихат таратылады.
  8. Мәслихаттың заңды тұлға құқығы болмайды.
  Ескерту. 5-бапқа өзгерту енгiзiлдi – ҚР 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен.

6-бап. Мәслихаттардың құзыретi

 1. Мәслихаттардың құзыретiне:
  1) тиiстi аумақты дамыту жоспарларын, экономикалық және әлеуметтiк бағдарламаларын, жергiлiктi бюджеттi және олардың атқарылуы туралы есептердi бекiту, соның iшiнде қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмдерi iске асыратын (әрбiр қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ бойынша жеке-жеке) бюджеттiк бағдарламаларды бекiту;
  2) алып тасталды – ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
  3) Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн жергiлiктi мемлекеттiк басқарудың базалық құрылымдары негiзiнде қалыптастырылған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктi басқару схемасын әкiмнiң ұсынуы бойынша бекiту;
  4) өздерiнiң қарауына жатқызылған әкiмшiлiк-аумақтық құрылыс мәселелерiн шешу;
  4-1) жылу маусымына дайындық және оны өткiзу қағидаларын бекiту;
  5) әкiмнiң ұсынысы бойынша мәслихат сессиясының шешiмiмен тиiстi әкiмдiктiң дербес құрамын келiсу;
  6) атқарушы органдар басшыларының есептерiн қарау және тиiстi органдарға мәслихат шешiмдерiн орындамағаны үшiн мемлекеттiк органдардың лауазымды адамдарын, сондай-ақ ұйымдарды жауапқа тарту туралы ұсыныстар енгiзу;
  7) алынып тасталды – ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен;
  7-1) Қазақстан Республикасының сайлау туралы заң актiсiне сәйкес аумақтық, округтiк және учаскелiк сайлау комиссияларының мүшелерiн жасырын немесе ашық дауыс берудi өткiзу жолымен сайлау;
  8) алынып тасталды – ҚР 2012.04.27 N 15-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен;
  9) жергiлiктi бюджеттiң, аумақты дамыту бағдарламаларының атқарылуына бақылау жасау;
  9-1) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есебiн қарау;
  9-2) бақылау объектiлерiн тексеру комиссиялары жұмыстарының жоспарына енгiзу үшiн облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларына ұсыныстар енгiзу;
  10) мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарын құру, олардың қызметi туралы есептердi тыңдау, мәслихаттың жұмысын ұйымдастыруға байланысты өзге де мәселелердi шешу;
  11) алып тасталды – ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
  12) әкiмнiң ұсынуы бойынша ведомствоаралық сипаттағы мәселелер бойынша әкiмдiк жанындағы консультациялық-кеңесшi органдардың дербес құрамын бекiту;
  12-1) әкiмнiң ұсынысы бойынша «Облыстың (қаланың, ауданның) құрметтi азаматы» атағын беру;
  12-2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкiмдiгi әзiрлеген және ұсынған «Облыстың (қаланың, ауданның) құрметтi азаматы» атағын беру қағидаларын бекiту;
  12-3) облыстың (қаланың, ауданның) Құрмет грамотасымен наградтау туралы ереженi әзiрлеу және бекiту;
  13) Қазақстан Республикасының жер заңдарына сәйкес жер қатынастарын реттеудi жүзеге асыру;
  14) азаматтар мен ұйымдардың Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдарының, Қазақстан Республикасы Президентi мен Үкiметi актiлерiнiң, орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдардың нормативтiк құқықтық актiлерiнiң нормаларын орындауына жәрдемдесу;
  15) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қамтамасыз ету жөнiндегi өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асыру жатады.
  2. Облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана мәслихаттарының құзыретiне сонымен бiрге облыстың аудандық жоспарлану схемасын, облыс орталығын, республикалық маңызы бар қаланы және астананы салудың бас жоспары жобасын бекiту туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсыныс енгiзу, әкiмшiлiк аудандардың аудандық жоспарлануы жобаларын, облыстық (облыс орталықтарынан басқа) және аудандық маңызы бар қалаларды салудың бас жоспарларын бекiту және ауылдық елдi мекендерде жұмыс iстейтiн және тұратын жекелеген азаматтар санаттарын Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген әлеуметтiк қолдау шараларының жүйесiн айқындау жатады.
  2-1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың мәслихаттарының құзыретiне облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының төрағасын және мүшелерiн бес жылға қызметке тағайындау, сондай-ақ оларды қызметтен босату жатады.
  2-2. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың мәслихаттарының құзыретiне жануарларды асырау қағидаларын, иттер мен мысықтарды асырау және серуендету қағидаларын, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою қағидаларын, сондай-ақ бұзылғаны үшiн әкiмшiлiк жауаптылық белгiленген өзге де қағидаларды бекiту жатады.
  2-3. Аудан (облыстық маңызы бар қала), республикалық маңызы бар қала, астана мәслихаттарының құзыретiне әлеуметтiк көмек көрсету, оның мөлшерлерiн белгiлеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тiзбесiн айқындау қағидаларын бекiту жатады.
  2-4. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың мәслихаттарының құзыретiне жануарлар асыраудың санитариялық аймақтарының шекараларын белгiлеу жатады.
  3. Аудандық мәслихаттардың құзыретiне сонымен бiрге тиiстi ауданның аумағында орналасқан қалалар, кенттер мен ауылдар салудың бас жоспарларын бекiту, аудандық маңызы бар қала, ауылдық округ, ауылдық округтiң құрамына кiрмейтiн кент пен ауыл әкiмiнiң атқарылған жұмысы туралы есебiн қарау және аудан әкiмiне тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс әкiмiн тәртiптiк жауапкершiлiкке тарту туралы ұсыныс енгiзу жатады.
  3-1. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихаты облыстың тексеру комиссиясынан тиiстi аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы мәселелерi бойынша жүргiзiлген бақылау iс-шаралары туралы ақпарат сұратуға құқылы.
  4. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Қазақстан Республикасы астанасының мәслихаттары тиiстi әкiмдiктердiң ұсыныстары бойынша Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес қарыз алу туралы шешiмдер қабылдауға құқылы.
  5. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың мәслихаттары қоршаған ортаға жер үстi көздерiнiң су ресурстарын пайдаланғаны үшiн, орман пайдаланғаны үшiн, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшiн эмиссия үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес төлемдер ставкаларын бекiтедi.
  6. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың мәслихаттары тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiкте ядролық қондырғылар мен объектiлердi салуға келiсiм беру туралы мәселенi қарайды.
  7. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың барлық мәслихаттары атынан өкiлдiк ететiн депутаттар болып табылатын таңдаушылардың бiрлескен отырысында сайланған Парламент Сенаты депутаттарының өкiлеттiгi таңдаушылардың шешiмi бойынша мерзiмiнен бұрын тоқтатылуы мүмкiн.
        Ескерту. 6-бапқа өзгерiстер енгiзiлдi – ҚР 2004.05.11 N 552 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2004.07.09 N 583, 2006.01.10 N 116 (2006.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.07.07 N 171 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2007.01.09 N 213, 2008.12.10 N 101-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2008.12.24 N 111-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.21 N 465-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.22 N 479-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2012.04.27 N 15-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2013.01.08 N 64-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 17.01.2014 № 165-V (алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

7-бап. Мәслихаттың актiлерi

 1. Мәслихаттың өз құзыретiндегi мәселелер бойынша шығаратын шешiмдерi мәслихаттың актiлерi болып табылады.
  2. Мәслихаттардың жергiлiктi бюджет кiрiстерiн қысқартуды немесе жергiлiктi бюджет шығыстарын ұлғайтуды көздейтiн шешiмдерiнiң жобалары әкiмнiң оң қорытындысы болған жағдайда ғана қарауға енгiзiлуi мүмкiн.
  3. Мәслихаттың өз құзыретi шегiнде және азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен мiндеттерiне қатысты қабылдаған шешiмдерi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiпте ресми жариялануға тиiс және ол тиiстi аумақта орындалуға мiндеттi.
  4. Мәслихаттың жалпыға бiрдей мiндеттi маңызы бар, азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен мiндеттерiне қатысты шешiмдерiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiпте Әдiлет министрлiгiнiң аумақтық органдарының мемлекеттiк тiркеуiне жатады.
  5. Мәслихаттардың Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарына сәйкес келмейтiн шешiмдерiн мәслихаттың өзiнiң жоюы не сот тәртiбiмен жойылады.
  Ескерту. 7-бапқа өзгерту енгiзiлдi – ҚР 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2011.01.10 N 383-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

8-бап. Мәслихат жұмысын ұйымдастыру

 1. Мәслихат өз өкiлеттiгiн сессияларда тұрақты комиссиялары мен өзге де органдары, мәслихат сессиясының төрағасы, мәслихаттың депутаттары мен хатшысы арқылы Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiпте жүзеге асырады.
  1-1. Мәслихаттар жылына кемiнде бiр рет халық алдында мәслихаттың атқарған жұмысы, оның тұрақты комиссияларының қызметi туралы есеп бередi. Мәслихат депутаттары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес халық алдында жауапты болады.
  2. Мәслихат қызметiнiң негiзгi нысаны сессия болып табылады, онда мәслихаттың қарауына заңдармен жатқызылған мәселелер шешiледi.
  Егер мәслихат депутаттары жалпы санының кемiнде үштен екiсi сессияға қатысса, мәслихат сессиясы заңды болады.
  3. Мәслихат:
  1) мәслихат сессиясының төрағасын, мәслихат хатшысын сайлайды және қызметiнен босатады, олардың есептерiн тыңдайды;
  2) мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарын құрады, олардың төрағаларын сайлайды және қызметiнен босатады, олардың жұмысы туралы есептi тыңдайды;
  3) мәслихаттың қызметiн қамтамасыз етуге арналған шығыстарды айқындайды;
  4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген адам саны мен қаражат лимитi шегiнде мәслихат аппаратының құрылымын бекiтедi және оны ұстауға әрi материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етуге арналған шығыстарды айқындайды. Мәслихат аппараты мемлекеттiк қызметшiлерiнiң штат саны лимитi тиiстi мәслихат депутаттарының саны негiзге алынып, бес депутатқа бiр қызметкер қатынасында, бiрақ бес адамнан кем емес  болып белгiленедi;
  5) мәслихаттың регламентiн бекiтедi;
  6) депутаттардың сауалдарын қарайды және олар бойынша шешiмдер қабылдайды;
  7) өз жұмысын ұйымдастыру жөнiнде өзге де шешiмдер қабылдайды.
  Ескерту. 8-бапқа өзгерiстер енгiзiлдi – ҚР 2004.05.11 N 552 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2011.07.21 N 465-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

9-бап. Мәслихат регламентi

Мәслихат сессияларын, оның органдарының отырыстарын өткiзу, оларға мәселелер енгiзу және қарау, мәслихат органдарын құру және сайлау, олардың қызметi туралы есептердi тыңдау, халық алдында мәслихаттың атқарған жұмысы және оның тұрақты комиссияларының қызметi туралы есептер беру, депутаттардың сауалдарын қарау тәртiбi, мәслихаттағы депутаттық бiрлестiктердiң өкiлеттiктерi, қызметiн ұйымдастыру, сондай-ақ дауыс беру тәртiбi, аппарат жұмысын ұйымдастыру және басқа да рәсiмдiк пен ұйымдастырушылық мәселелер мәслихаттың сессиясында бекiтiлетiн оның регламентiнде айқындалады.
Мәслихаттардың үлгi регламентiн Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.
      Ескерту. 9-бап жаңа редакцияда – ҚР 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

10-бап. Мәслихат сессиясын шақыру тәртiбi

 1. Жаңадан сайланған мәслихаттың бiрiншi сессиясын осы мәслихат үшiн белгiленген депутаттар санының кемiнде төрттен үшi болған ретте, мәслихат депутаттары тiркелген күннен бастап отыз күн мерзiмнен кешiктiрмей, тиiстi аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы шақырады.
  2. Мәслихаттың кезектi сессиясы кемiнде жылына төрт рет шақырылады және оны мәслихат сессиясының төрағасы жүргiзедi. Мәслихаттың кезектен тыс сессиясын осы мәслихатқа сайланған депутаттар санының кемiнде үштен бiрiнiң, сондай-ақ әкiмнiң ұсынысы бойынша мәслихат сессиясының төрағасы шақырады және жүргiзедi. Кезектен тыс сессия оны өткiзу туралы шешiм қабылданған күннен бастап бес күн мерзiмнен кешiктiрiлмей шақырылады. Кезектен тыс сессияда оны шақыруға негiз болған ерекше мәселелер қаралуы мүмкiн.
  3. Мәслихат хатшысы мәслихат сессиясын шақыру уақыты мен өткiзiлетiн орны туралы, сондай-ақ сессияның қарауына енгiзiлетiн мәселелер туралы депутаттарға, халыққа және әкiмге – сессияға кемiнде он күн қалғанда, ал кезектен тыс сессия шақырылған жағдайда кемiнде үш күн бұрын хабарлайды. Мәслихат хатшысы сессияның қарауына енгiзiлетiн мәселелер бойынша қажеттi материалдарды депутаттарға және әкiмге – сессияға кемiнде бес күн қалғанда, ал кезектен тыс сессия шақырылған жағдайда кемiнде үш күн қалғанда табыс етедi.

11-бап. Мәслихат сессиясын өткiзу тәртiбi

 1. Мәслихат сессиясы жалпы отырыс нысанында өткiзiледi.
  2. Мәслихаттың бiрiншi сессиясын тиiстi сайлау комиссиясының төрағасы ашады және мәслихат сессиясының төрағасы сайланғанға дейiн жүргiзедi. Одан әрi мәслихат сессиясын мәслихат сессиясының төрағасы жүргiзедi.
  3. Егер мәслихат депутаттары жалпы санының кемiнде үштен екiсi мәслихат сессиясына қатысса, ол заңды болады.
  Шешiмдер мәслихат депутаттары жалпы санының көпшiлiк даусымен қабылданады.
  4. Сессия жұмысында мәслихат шешiмi бойынша мәслихат белгiлеген он бес күнтiзбелiк күннен аспайтын мерзiмге үзiлiс жасалуы мүмкiн.
  5. Сессияның ұзақтығын мәслихат белгiлейдi.
  6. Мәслихат сессиялары, әдетте, ашық сипатта болады. Мәслихат сессиясы төрағасының немесе мәслихат сессиясына қатысып отырған депутаттар санының үштен бiрiнiң ұсынысы бойынша қабылданатын мәслихат шешiмiмен, егер қатысып отырған депутаттардың жалпы санының көпшiлiгi осы үшiн дауыс берсе, жабық сессиялар өткiзуге жол берiледi.
  7. Мәслихат сессиясы төрағасының шақыруы бойынша жергiлiктi атқарушы органдар басшылары, тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс аумағында орналасқан ұйымдардың басшылары мен өзге де лауазымды адамдары мәслихаттың құзырына жататын мәселелер бойынша ақпараттар беру үшiн мәслихат сессиясына келуге мiндеттi.

12-бап. Мәслихаттың тұрақты комиссияларын ұйымдастыру
және олардың қызметi

 1. Мәслихат өз өкiлеттiгi мерзiмiне тұрақты комиссиялар құрады. Олардың саны жетеуден аспауға тиiс. Қажет болған жағдайда, мәслихат тұрақты комиссияларды жаңадан құрып, таратып және қайта ұйымдастыра алады.
  2. Тұрақты комиссиялардың тiзбесi мен сан құрамын мәслихат белгiлейдi. Тұрақты комиссиялардың төрағалары мен мүшелерiн өз депутаттары арасынан тиiстi мәслихат сайлайды.
  3. Тұрақты комиссиялар өздерiн сайлаған мәслихат алдында жауапты және жылына кемiнде бiр рет өз қызметi туралы есеп бередi.

13-бап. Мәслихаттың тұрақты комиссияларындағы
көпшiлiктiк тыңдаулар

 1. Тұрақты комиссиялар өз бастамасы бойынша немесе мәслихат шешiмi бойынша көпшiлiктiк тыңдаулар өткiзе алады.
  2. Көпшiлiктiк тыңдаулар депутаттардың, атқарушы органдар, өзiн-өзi басқару органдары, ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары өкiлдерiнiң, азаматтардың қатысуымен осы комиссиялардың кеңейтiлген отырыстары түрiнде тұрақты комиссияның қарауына жататын мейлiнше маңызды және қоғамдық мәнi бар мәселелердi талқылау мақсатында өткiзiледi.
  3. Тұрақты комитеттерде көпшiлiктiк тыңдаулар өткiзу тәртiбi мәслихат регламентiнде белгiленедi.

14-бап. Мәслихат тұрақты комиссияларының қызметi
мен өкiлеттiгi

 1. Тұрақты комиссиялар:
  1) аталған мәслихат сессиясының күн тәртiбi бойынша, сондай-ақ мәслихат сессиясында қаралатын кез келген мәселе бойынша мәслихатқа, мәслихат сессиясының төрағасына, мәслихат хатшысына ұсыныс енгiзуге;
  2) өздерiнiң құзырына жататын әрi мәслихат сессиясының қарауына енгiзiлген мәселелер бойынша қорытындылар беруге;
  3) өздерiнiң құзырына жататын мәселелер бойынша мәслихат сессияларында баяндамалар мен қосымша баяндамалар ұсынуға;
  4) өз құзыретi шегiнде сессияда жергiлiктi атқарушы органдар басшыларының есептерiн тыңдау туралы мәслихатқа ұсыныс енгiзуге;
  5) комиссияның жұмысына мәслихаттың басқа да депутаттарын, сондай-ақ мемлекеттiк органдар, ұйымдар, өзге де жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары өкiлдерiн және азаматтарды тартуға құқылы.
  2. Әкiмдiк, орталық мемлекеттiк органдардың жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын аумақтық бөлiмшелерiнiң, атқарушы органдардың лауазымды адамдары, ұйымдар белгiленген тәртiпте тұрақты комиссияларға олардың құзыретiндегi мәселелер бойынша қажеттi ақпарат беруге мiндеттi.
  3. Мәслихаттың тұрақты комиссиялары өз құзыретiндегi мәселелер бойынша қаулылар қабылдайды.
  Ескерту. 14-бапқа өзгерту енгiзiлдi – ҚР 2011.01.10 N 383-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

15-бап. Мәслихаттың тұрақты комиссиялары жұмысының
және қаулылар қабылдауының тәртiбi

 1. Тұрақты комиссиялардың отырысы қажеттiлiгiне қарай шақырылады және егер отырысқа олардың құрамына кiретiн депутаттар санының жартысынан астамы қатысса, заңды болып есептеледi.
  2. Тұрақты комиссиялардың қаулысы комиссия мүшелерi жалпы санының көпшiлiк даусымен қабылданады.
  Комиссияның отырысында дауыс беру кезiнде депутаттардың дауысы тең бөлiнген жағдайда, тұрақты комитеттiң төрағасы шешушi дауыс құқығын пайдаланады.
  3. Тұрақты комиссияның қаулысы мен отырыстың хаттамасына оның төрағасы қол қояды, ал бiрнеше тұрақты комиссияның бiрлескен отырысы өткiзiлген жағдайда, тиiстi комиссиялардың төрағалары қол қояды.

16-бап. Мәслихаттың тексеру комиссиясы

Ескерту. 16-бап алып тасталды – ҚР 2011.07.21 N 465-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

17-бап. Мәслихаттың уақытша комиссиялары

 1. Мәслихаттың құзырына жатқызылған мәселелердi сессияларда қарауға әзiрлеу мақсатында мәслихат не мәслихат хатшысы уақытша комиссиялар құруға құқылы. Уақытша комиссиялардың құрамын, мiндеттерiн, өкiлеттiк мерзiмдерiн және құқықтарын мәслихат оларды құру кезiнде белгiлейдi.
  2. Мәслихаттың уақытша комиссиялары өз құзыретiндегi мәселелер бойынша қорытындылар қабылдайды.
  3. Уақытша комиссия жұмысына қатысқаны үшiн ақы төленбейдi.

18-бап. Мәслихат сессиясының төрағасы

 1. Мәслихат сессиясының төрағасын мәслихат өз депутаттарының арасынан сайлайды.
  2. Мәслихат сессиясының төрағасы ашық дауыс беру арқылы мәслихат депутаттары жалпы санының көпшiлiк даусымен сайланады. Мәслихат сессиясының төрағасын сайлау тәртiбi мәслихат регламентiнде белгiленедi.
  3. Мәслихаттың кезектi сессиясының төрағасы мәслихаттың алдыңғы сессиясында сайланады. Сессияның төрағасы болмаған жағдайда оның өкiлеттiгiн мәслихат хатшысы жүзеге асырады.
  Мәслихат депутаты мәслихат сессиясының төрағасы болып күнтiзбелiк жыл iшiнде екi реттен артық сайлана алмайды.
  4. Мәслихат сессиясының төрағасы:
  1) мәслихат сессиясын шақыру туралы шешiм қабылдайды;
  2) мәслихат сессиясын әзiрлеуге басшылық жасауды жүзеге асырады, сессияның күн тәртiбiн қалыптастырады;
  3) мәслихат сессиясының отырысын жүргiзедi, мәслихат регламентiнiң сақталуын қамтамасыз етедi;
  4) мәслихаттың сессиясында қабылданған немесе бекiтiлген мәслихаттың шешiмiне, хаттамаларға, өзге де құжаттарға қол қояды.
  5. Мәслихат сессиясының төрағасы өз қызметiн басқа жұмыстан босатылмаған негiзде жүзеге асырады.
  6. Мәслихат сессиясында дауыс беру кезiнде депутаттардың дауысы тең бөлiнген жағдайда, мәслихат сессиясының төрағасы шешушi дауыс құқығын пайдаланады.

19-бап. Мәслихаттың хатшысы

 1. Мәслихаттың хатшысы тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн лауазымды адам болып табылады. Оны мәслихат сессиясында депутаттардың арасынан ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы депутаттар жалпы санының көпшiлiк даусымен мәслихат сайлайды және қызметтен босатады. Мәслихаттың хатшысы мәслихат өкiлеттiгi мерзiмiне сайланады.
  2. Мәслихат хатшысы лауазымына кандидатураларды мәслихат депутаттары мәслихат сессиясында ұсынады.
  3. Мәслихат хатшысы:
  1) мәслихат сессиясын және оның қарауына енгiзiлетiн мәселелердi әзiрлеудi ұйымдастырады, хаттама жасалуын қамтамасыз етедi және сессия төрағасымен бiрге мәслихат сессиясында қабылданған немесе бекiтiлген шешiмдерге, өзге де құжаттарға қол қояды;
  2) мәслихат депутаттарының өз өкiлеттiктерiн жүзеге асыруына жәрдемдеседi, оларды қажеттi ақпаратпен қамтамасыз етедi, депутаттарды мәслихат сессияларына, оның тұрақты комиссияларының және өзге де органдарының жұмысына және сайлау округтерiндегi жұмысқа қатысуы үшiн қызметтiк мiндеттерiн орындаудан босатуға байланысты мәселелердi қарайды;
  3) депутаттар сауалдарының және депутаттық өтiнiштердiң қаралуын бақылайды;
  4) мәслихат аппаратының қызметiне басшылық жасайды, оның қызметшiлерiн қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
  5) сайлаушылар өтiнiштерi туралы және олар бойынша қабылданған шаралар туралы мәслихатқа ұдайы ақпарат берiп отырады;
  6) мәслихаттың өзге де жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен өзара iс-қимылын ұйымдастырады;
  6-1) осы Заңның 24-бабына сәйкес әкiмге сенiмсiздiк бiлдiру туралы мәселеге бастамашылық еткен мәслихат депутаттарының жиналған қолдарының төлнұсқалығын тексерудi ұйымдастырады;
  7) өз құзыретiндегi мәселелер бойынша өкiмдер шығарады;
  8) мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарының және депутаттық топтардың қызметiн үйлестiредi;
  9) мемлекеттiк органдармен, ұйымдармен, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен және қоғамдық бiрлестiктермен қарым-қатынастарда мәслихат атынан өкiл болады;
  10) мәслихат шешiмдерiнiң жариялануын қамтамасыз етедi, олардың орындалуына бақылау жасау жөнiндегi iс-шараларды белгiлейдi;
  11) мәслихат шешiмi бойынша өзге де мiндеттердi орындайды.
  3-1. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының хатшысы тиiстi мәслихаттың қарауына облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының төрағасы қызметiне тағайындауға кандидатураларды, сондай-ақ оны қызметтен босату туралы ұсыныс енгiзедi.
  4. Мәслихат хатшысының мәслихаттың тұрақты комиссияларында болуға құқығы жоқ.
  5. Мәслихаттың хатшысы болмаған кезде оның өкiлеттiгiн мәслихат сессиясы төрағасының шешiмi бойынша мәслихат тұрақты комиссияларының бiрiнiң төрағасы немесе мәслихат депутаты уақытша жүзеге асырады.
  Ескерту. 19-бапқа өзгерiстер енгiзiлдi – ҚР 2004.05.11 N 552 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2011.01.10 N 383-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.21 N 465-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

20-бап. Мәслихат депутаты

 1. Мәслихат депутаты жалпы мемлекеттiк мүдделердi ескере отырып, тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстегi халықтың еркiн бiлдiредi.
  2. Мәслихат депутатының өкiлеттiгi тиiстi аумақтық сайлау комиссиясы оны депутат ретiнде тiркеген кезден басталып, мәслихат өкiлеттiгi тоқтатылған кезден бастап тоқтайды.
  3. Мәслихат депутатының өкiлеттiгi мынадай жағдайларда:
  1) депутат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес депутаттық мiндеттердi орындаумен сыйымсыз лауазымға сайланса немесе тағайындалса;
  2) депутатты әрекетке қабiлетсiз немесе әрекет ету қабiлетi шектеулi деп тану туралы сот шешiмi заңды күшiне енсе;
  3) мәслихаттық өкiлеттiгi тоқтатылса;
  4) депутат қайтыс болған, депутатты хабар-ошарсыз кеткен деп тану туралы сот шешiмi не оны қайтыс болған деп жариялау туралы сот шешiмi заңды күшiне енген;
  5) ол Қазақстан Республикасының азаматтығынан тоқтатса;
  6) соттың депутатқа қатысты айыптау үкiмi заңды күшiне енсе;
  7) тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстен тысқары жерге тұрақты тұруға кетсе;
  8) депутаттың орнынан түсу туралы жеке өтiнiшiне байланысты;
  9) депутат өз мiндеттерiн жүйелi түрде орындамаса, оның iшiнде мәслихат сессиясының немесе құрамына өзi сайланған мәслихат органдарының отырыстарына дәлелдi себептерсiз қатарынан үш реттен артық қатыспаса;
  10) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының төрағасы немесе тексеру комиссиясының мүшесi қызметiне тағайындалса, мерзiмiнен бұрын тоқтатылады.
  4. Депутаттың өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату туралы шешiм аумақтық сайлау комиссиясының ұсынуы бойынша, қатысып отырған депутаттардың жалпы санының көпшiлiк даусымен мәслихат сессиясында қабылданады.
  5. Алынып тасталды.
  6. Өз қызметiн мемлекеттiк бюджет есебiнен ақы төленетiн тұрақты немесе басқа жұмыстан босатылған негiзде жүзеге асыратын мәслихат депутаттарының кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға, шаруашылық субъектiсiн басқаруға дербес қатысуға, педагогтiк, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметтi қоспағанда, ақы төленетiн басқа қызметпен айналысуға құқығы жоқ.
  Ескерту. 20-бапқа өзгерту енгiзiлдi – ҚР 2004.05.11 N 552 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2004.12.20 N 13 (2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2011.01.10 N 383-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.21 N 465-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

21-бап. Мәслихат депутатының өз өкiлеттiктерiн жүзеге
             асыруы кезiндегi құқықтары, мiндеттерi мен
             жауапкершiлiгi

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда – ҚР 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

 1. Депутат:
  1) сайлауға және мәслихат сессиясының төрағасы, мәслихат хатшысы, тұрақты комиссияның төрағасы немесе мүшесi болып сайлануға, мәслихаттың өзге де органдарына сайлануға;
  2) мәслихат сессиясы мен оның тұрақты комиссияларында және өзге де органдарда қарау үшiн мәселелер ұсынуға, оларды қарауға және шешiмдер қабылдауға қатысуға;
  3) Алынып тасталды.
  4) өз округiнiң сайлаушыларымен, сондай-ақ өзге де жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен және ұйымдармен кездесулер мен жиналыстар өткiзуге;
  5) сессияда тиiстi мәслихат аумағында орналасқан жергiлiктi атқарушы орган мен ұйымдардың лауазымды адамдарының мәслихаттың құзыретiне жатқызылған мәселелер бойынша есептерiн тыңдау туралы ұсыныстар енгiзуге;
  6) тиiстi әкiмдiк отырыстарының жұмысына қатысуға;
  7) мәслихат пен оның органдары отырыстарының стенограммаларымен және хаттамаларымен танысуға;
  8) фракциялар мен депутаттық топтар түрiнде депутаттық бiрлестiктер құруға құқылы;
  9) Қазақстан Республикасының заңнамасында және мәслихат регламентiнде көзделген өзге де iс-әрекеттердi жүзеге асыруға құқылы.
  2. Депутат:
  1) мәслихаттың және өзi құрамына сайланған оның органының жұмысына қатысуға;
  2) өз округi сайлаушыларымен тұрақты байланыс жасауға, оларға мәслихаттың жұмысы, оның тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарының қызметi, мәслихат шешiмдерiнiң орындалуы туралы, сондай-ақ өзiнiң депутаттық қызметiнiң барысы туралы, жылына кемiнде бiр рет хабарлап отыруға, мәслихат шешiмдерiнiң орындалуын ұйымдастыруға және бақылау жасауға қатысуға;
  3) сайлаушылардың өзiне келiп түскен өтiнiштерiн қарауға, азаматтарды жеке қабылдауды ұдайы жүргiзуге;
  4) тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiсте тұруға мiндеттi.
  3. Мәслихаттың әрбiр депутатына оның құқықтарының, ар-намысы мен абыройының қорғалуына кепiлдiк берiледi.
  Мәслихат депутаты, қызметi мемлекеттiк құпиялармен байланысты ұйымдарды қоспағанда, депутаттық қызмет мәселелерi бойынша тиiстi мәслихат аумағында орналасқан мемлекеттiк органдарға, қоғамдық бiрлестiктер мен мемлекеттiк ұйымдарға кедергiсiз кiруге құқылы.
  Мемлекеттiк органдардың, қоғамдық бiрлестiктердiң және мемлекеттiк ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды адамдары мәслихат депутаттарын кiдiрiссiз қабылдауға және оларға жүктелген өкiлеттiктердi жүзеге асыруда қажеттi жәрдем беруге мiндеттi.
  4. Мәслихат депутатына осы баптың 2-тармағында көзделген өз мiндеттерiн орындамағаны және (немесе) тиiсiнше орындамағаны,сондай-ақ мәслихат регламентiнде белгiленген депутаттық әдеп қағидаларын бұзғаны үшiн мынадай жазалау шаралары қолданылуы мүмкiн:
  1) мiнеу;
  2) көпшiлiк алдында кешiрiм сұрауға мәжбүр ету.
  5. Жазалар тиiстi аумақта таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарында олардың қолданылуы туралы ақпарат жариялана отырып, тиiстi аумақтық сайлау комиссиясының ұсынуы бойынша қатысып отырған депутаттардың жалпы санының көпшiлiк дауысымен мәслихат сессиясында қолданылады.
  Жазалардың нақ сол бiр терiс қылық үшiн қайтадан қолданылуы мүмкiн емес.
        Ескерту. 21-бапқа өзгерту енгiзiлдi – ҚР 2002.05.21 N 324, 2004.05.11 N 552 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2006.11.04 N 186 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2011.01.10 N 383-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.21 N 465-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

21-1-бап. Депутаттық сауалдар

Мәслихат депутаты ресми жазбаша сауалмен әкiмге, тиiстi аумақтық сайлау комиссиясының төрағасына және мүшесiне, прокурорға және орталық мемлекеттiк органдардың аумақтық бөлiмшелерiнiң, жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың лауазымды адамдарына мәслихат құзыретiне жатқызылған мәселелер бойынша жүгiнуге құқылы.
Депутаттық сауалдың жауабы жазбаша түрде, бiр айдан кешiктiрiлмейтiн мерзiмде берiлуге тиiс. Депутат сауалға берiлген жауап бойынша өз пiкiрiн бiлдiруге құқылы.
Прокурордың атына берiлген сауалдар қылмыстық қудалауды жүзеге асырумен байланысты болмауға тиiс.
      Ескерту. Заң 21-1-баппен толықтырылды – ҚР 2004.05.11 N 552 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), өзгерту енгiзiлдi – 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

21-2-бап. Мәслихаттардағы депутаттық бiрлестiктер

 1. Мәслихат депутаттары саяси партиялар фракциялары және өзге де қоғамдық бiрлестiктер, депутаттық топтар түрiнде депутаттық бiрлестiктер құруға құқылы. Тексеру комиссиясының төрағасы және мәслихат хатшысы депутаттық бiрлестiктерге кiре алмайды.
  2. Фракция – заңда белгiленген тәртiппен тiркелген саяси партияның немесе өзге де қоғамдық бiрлестiктiң атынан өкiлдiк ететiн депутаттардың ұйымдасқан тобы, ол мәслихатта тиiстi саяси партияның немесе өзге де қоғамдық бiрлестiктiң мүдделерiн бiлдiру мақсатында құрылады. Фракция мәслихаттың кемiнде бес депутатын бiрiктiруге тиiс. Депутаттың тек бiр ғана депутаттық фракцияда болуға құқығы бар.
  3. Депутаттық топ – депутаттардың өз өкiлеттiктерiн, сайлау округтерiндегi бiрлескен жұмысын жүзеге асыруға арналған бiрлестiгi. Депутаттық топтың құрамында мәслихаттың кемiнде бес депутаты болуға тиiс.
  4. Депутаттық фракциялар мен топтарды тiркеу мәслихат сессиясында жүзеге асырылады, келiп тiркелу тәртiбiмен жүргiзiледi және тек ақпараттық сипатта болады.
  Ескерту. Заң 21-2-баппен толықтырылды – ҚР 2006.11.04 N 186 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен. 

22-бап. Депутаттық қызметтi жүзеге асыруға байланысты
шығыстарды өтеу

Депутат регламентте белгiленген тәртiппен мәслихат сессияларын, тұрақты комиссияларының және өзге де органдарының отырыстарын өткiзу кезеңiнде, депутаттық өкiлеттiктердi жүзеге асыру уақытында оған негiзгi жұмыс орны бойынша жергiлiктi бюджеттiң қаражаты есебiнен орташа жалақысы, бiрақ осы қызметте бiр жылға дейiнгi жұмыс стажы бар тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс әкiмi аппараты басшысының жалақысынан аспайтын мөлшерде және жол жүру уақыты ескерiлiп, сессиялар, мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарының отырыстары өтетiн мерзiмдегi iссапар шығыстары өтеле отырып, қызметтiк мiндеттерiн орындаудан босатылады.
      Ескерту. 22-бапқа өзгерту енгiзiлдi – ҚР 2004.05.11 N 552 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен. 

23-бап. Мәслихат өкiлеттiгiн тоқтату негiздерi

 1. Мәслихат өкiлеттiгi Қазақстан Республикасының Конституциясында белгiленген оның өкiлеттiк мерзiмi аяқталғанда тоқтатылады.
  2. Мәслихаттың өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын Қазақстан Республикасының Президентi тоқтатады, сондай-ақ мәслихат өзiн-өзi тарату туралы шешiм қабылдаған жағдайда тоқтатылады.

      23-1-бап. Қазақстан Республикасының Президентi белгiлеген
                тәртiпке сәйкес облыс, республикалық маңызы бар
                қала, астана әкiмдерi лауазымдарына
                тағайындауға, сондай-ақ тағайындалуына
                мәслихаттардың келiсуi талап етiлетiн
                әкiмдер лауазымдарына кандидатураларға
                мәслихаттың келiсiм беру тәртiбi

 1. Әкiмдi тағайындайтын тұлға не оған уәкiлеттiк берiлген тұлға әкiм лауазымына тағайындауға келiсiм беру туралы ұсынысты мәслихаттың қарауына енгiзедi.
  2. Әкiм лауазымына тағайындауға келiсiм беру туралы ұсыныста өмiрбаян деректерi, еңбек қызметi, мемлекеттiк наградалары туралы ақпарат және әкiм лауазымына кандидат туралы өзге де ақпарат көрсетiледi.
  3. Әкiм лауазымына тағайындауға келiсiм беру туралы ұсынысты қарау мәслихаттың кезектi немесе кезектен тыс сессиясында жүзеге асырылады.
  Мәслихаттың әкiм лауазымына тағайындауға келiсiм беру туралы ұсынысты қарау жөнiндегi кезектен тыс сессиясына әкiм лауазымына кандидаттың қатысуы мiндеттi.
  Мәслихаттың әкiм лауазымына тағайындауға келiсiм беру туралы ұсынысты қарау жөнiндегi сессиясының барысында мәслихат депутаттары әкiм лауазымына кандидатқа сұрақтар қоюға, тағайындалатын кандидатура бойынша талқылау жүргiзуге құқылы.
  Талқылау аяқталғаннан кейiн дауысқа салу өткiзiледi.
  Егер әкiм лауазымына кандидат мәслихат депутаттарының жалпы санының көпшiлiк дауысын ала алмаған жағдайда, әкiмдi тағайындайтын тұлға не оған уәкiлеттiк берiлген тұлға мәслихат сессиясының шешiмiн алған күннен бастап екi жұмыс күнi iшiнде әкiм лауазымына басқа кандидатураны тағайындауға келiсiм беру туралы ұсынысты мәслихаттың қарауына қайтадан жiбередi.
  4. Әкiмдi тағайындайтын тұлға не оған уәкiлеттiк берiлген тұлға әкiм лауазымына кандидатураны қатарынан үш реттен артық енгiзе алмайды.
  Егер мәслихат:
  1) облыс, республикалық маңызы бар қала не астана әкiмдерi лауазымдарына кандидатураларды тағайындауға үшiншi рет келiсiм бермеген жағдайда, Қазақстан Республикасының Президентi тиiстi мәслихаттың өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтатуға құқылы;
  2) аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмi лауазымдарына кандидатураларды тағайындауға үшiншi рет келiсiм бермеген жағдайда, облыс әкiмi Қазақстан Республикасының Президентiне жазбаша хабарлайды және тиiстi мәслихаттың өкiлеттiгiн мерзiмiнен бұрын тоқтату туралы мәселе қояды.
  Бұл жағдайда Қазақстан Республикасының Президентi не жоғары тұрған әкiм белгiленген тәртiппен жаңадан құрылған мәслихаттың келiсуiмен тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң әкiмi тағайындалғанға дейiн әкiмнiң мiндетiн уақытша атқарушыны тағайындайды.
  Ескерту. Заң 23-1-баппен толықтырылды – ҚР 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

24-бап. Мәслихаттың әкiмге сенiмсiздiк бiлдiру өкiлеттiгi

 1. Мәслихат депутаттарының жалпы санының кемiнде бестен бiрiнiң бастамасы бойынша әкiмге сенiмсiздiк бiлдiру туралы мәселе қойылуы мүмкiн. Бұл жағдайда мәслихат өз депутаттарының жалпы санының көпшiлiк дауысымен әкiмге сенiмсiздiк бiлдiруге және тиiсiнше Қазақстан Республикасы Президентiнiң не жоғары тұрған әкiмнiң алдына оны қызметiнен босату жөнiнде мәселе қоюға құқылы.
  2. Әкiм ұсынған аумақты дамыту жоспарларының, экономикалық және әлеуметтiк бағдарламаларының орындалуы, жергiлiктi бюджеттiң атқарылуы туралы есептердi мәслихаттың екi рет бекiтпеуi мәслихаттың әкiмге сенiмсiздiк бiлдiру туралы мәселенi қарауы үшiн негiз болып табылады.
  3. Әкiмге сенiмсiздiк бiлдiру туралы мәселеге бастамашылық ету мәслихат депутаттарының қолдарын жинау арқылы жүзеге асырылады. Қолдарды жинауды мәслихаттың бастамашы депутаттары ұйымдастырады және ол қол қою парақтарымен ресiмделедi.
  4. Қол қою парақтарын жинау мәслихаттың бастамашы депутаттары жазбаша өтiнiш берген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде жүзеге асырылады. Толтырылған қол қою парақтары мәслихат хатшысына тапсырылады, ол бес жұмыс күнi iшiнде жиналған қолдардың төлнұсқалығын тексерудi ұйымдастырады. Тексеру нәтижелерi бойынша мәслихаттың бастамашы депутаттары қолдарының төлнұсқалығы туралы хаттама жасалады.
  5. Мәслихаттың әкiмге сенiмсiздiк бiлдiру жөнiндегi сессиясы мәслихаттың бастамашы депутаттары қолдарының төлнұсқалығы туралы хаттама ресiмделген күннен бастап бiр ай iшiнде өткiзiледi.
  Мәслихаттың әкiмге сенiмсiздiк бiлдiру жөнiндегi сессиясы барысында әкiмге сенiмсiздiк бiлдiру туралы мәселеге бастамашы болған себептер талқыланады, дауыс беру өткiзiледi.
  Әкiмге сенiмсiздiк бiлдiру, егер бұл шешiмге мәслихат депутаттарының жалпы санының көпшiлiгi дауыс берсе, жүзеге асты деп есептеледi. Мәслихаттың әкiмге сенiмсiздiк бiлдiру жөнiндегi сессиясы мәслихат сессиясының шешiмiмен ресiмделедi.
  6. Әкiмге сенiмсiздiк бiлдiрiлген жағдайда, мәслихат сессиясының шешiмi Қазақстан Республикасының Президентiне не жоғары тұрған әкiмге дереу жолданады.
  7. Қазақстан Республикасының Президентi не жоғары тұрған әкiм сенiмсiздiк бiлдiру туралы мәслихат сессиясының шешiмiн алған күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде әкiмнiң өкiлеттiгiн тоқтату туралы мәселенi қарайды не оған өз мiндеттерiн одан әрi жүзеге асыруды тапсырады.
  8. Егер Қазақстан Республикасының Президентi не жоғары тұрған әкiм әкiмге сенiмсiздiк бiлдiрудi қабылдамаған жағдайда, бiрiншi рет сенiмсiздiк бiлдiрiлген күннен бастап алты ай өткеннен кейiн мәслихат депутаттары депутаттардың жалпы санының көпшiлiк дауысымен Қазақстан Республикасының Президентi не жоғары тұрған әкiм алдында қайтадан сенiмсiздiк бiлдiруге құқылы. Бұл жағдайда әкiмдi Қазақстан Республикасының Президентi не жоғары тұрған әкiм қызметiнен босатады.
  Ескерту. 24-бап жаңа редакцияда – ҚР 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

24-1-бап. Таңдаушылардың шешiмi бойынша Парламент Сенаты
депутатының өкiлеттiгiн тоқтату

 1. Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгiн тоқтатуға бастамашылық жасау туралы шешiмдi облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың мәслихаты қабылдайды, бұл туралы облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясына және Парламент Сенатының депутатына үш күн мерзiмде хабарланады.
  2. Таңдаушылардың шешiмi бойынша Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгiн тоқтатуға бастамашылық жасауды облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың барлық мәслихаттарының атынан өкiлдiк ететiн таңдаушылардың жалпы саны даусының кемiнде жиырма бес процентi, бiрақ бiр мәслихаттан таңдаушылар даусының кемiнде жиырма бес процентi қолдауға тиiс.
  Таңдаушыларды қолдау олардың қолдар жинауымен куәландырылады. Қолдар жинаудың басталуы туралы шешiмдi облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың мәслихаты қабылдайды. Қолдардың жиналуын Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгiн тоқтатуға бастамашылық жасаған таңдаушылар ұйымдастырады.
  3. Облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясы Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгiн тоқтатуға бастамашылық жасау туралы мәслихаттың хабарламасын алған күннен бастап он жұмыс күнiнен кешiктiрмей бастамашыларға шығарылған шешiмдi қолдауға қолдарды жинау үшiн қол қою парақтарын бередi.
  Әрбiр қол қою парағының реттiк нөмiрi болуға, онда өкiлеттiгiн тоқтатуға бастамашылық жасалған Парламент Сенаты депутатының тегi, аты, әкесiнiң аты, сондай-ақ өз қолдарын қоятын таңдаушылар туралы мынадай мәлiметтер:
  1) тегi, аты, әкесiнiң аты;
  2) өзi депутаты болып табылатын мәслихат;
  3) туған күнi, айы және жылы;
  4) тұрғылықты мекенжайы;
  5) жеке қолы қамтылған бағандар болуға тиiс.
  Қол қою парағының үлгiсiн Орталық сайлау комиссиясы бекiтедi.
  4. Қолдарды жинау облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясынан таңдаушылар қол қою парақтарын алған күннен бастап отыз күннiң iшiнде жүзеге асырылады. Көрсетiлген мерзiм аяқталған соң қол қою парақтары облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясының қабылдауына жатпайды.
  Толтырылған қол қою парақтары облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясына тапсырылады, ол паспорт қызметтерiнiң қызметкерлерiн тарта отырып, бес күн мерзiмде жиналған қолдардың дұрыстығына тексерудi жүзеге асырады және тиiстi хаттаманы ресiмдейдi.
  5. Облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясы қойылған қолдардың дұрыстығын тексергеннен кейiн Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгiн тоқтату туралы мәселенi дауыс беруге шығару туралы шешiм қабылдайды.
  6. Егер қойылған қолдардың дұрыстығын тексеру нәтижесiнде жиналған қолдардың бiр проценттен астамының дұрыс еместiгi не жиналған қолдардың саны осы баптың 2-тармағының талаптарына сәйкес келмейтiндiгi анықталса, тиiстi сайлау комиссиясы Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгiн тоқтату туралы мәселенi дауыс беруге шығарудан бас тартады.
  Мәселенi дауыс беруге шығарудан бас тартылған күннен бастап бiр жылдың iшiнде сол негiздер бойынша Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгiн тоқтату туралы мәселенi қайтадан қозғауға жол берiлмейдi.
  7. Облыстық, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихаттың хатшысы облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясы өкiлеттiгiн тоқтату туралы мәселе қозғалған депутатқа мәселенi дауыс беруге шығару туралы шешiм қабылдаған күннен бастап бес күннен кешiктiрмей жазбаша хабарлауға тиiс.
  Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгiн тоқтату туралы дауыс беру бойынша таңдаушылардың бiрлескен отырысы, дауыстарды есептеу және қорытындыларын белгiлеу облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясы Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгiн тоқтату туралы мәселе қою жөнiнде шешiм қабылдаған күннен бастап бiр ай мерзiмнен кешiктiрмей жүргiзiледi.
  Дауыс беруге арналған бюллетеньнiң мәтiнiн Республиканың Орталық сайлау комиссиясы бекiтедi.
  8. Егер бiрлескен отырысқа облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың барлық мәслихаттарының атынан өкiлдiк ететiн сайланған депутаттар санының кемiнде үштен екiсi қатысса, бiрлескен отырыс заңды деп есептеледi.
  Бiрлескен отырыста Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгiн тоқтату бойынша дауыс беру, егер оған қатысып отырған таңдаушылардың жалпы санының кемiнде үштен екiсi қатысса, өттi деп есептеледi.
  Бiрлескен отырыста төрағалық етушi облыстық, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихаттың хатшысы болып табылады.
  Таңдаушылардың бiрлескен отырысына облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясының төрағасы мен мүшелерi қатысады.
  Таңдаушылардың бiрлескен отырысы өтетiн үй-жайда облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясы дауыс беруге арналған пункт ұйымдастырады.
  Тиiстi мәслихаттың хатшысы облыстық, республикалық маңызы бар қаланың  және астананың сайлау комиссиясына ұсынатын бiрлескен отырыстың хаттамасы Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгiн тоқтату бойынша таңдаушылардың бiрлескен отырыс өткiзуiн куәландыратын құжат болып табылады.
  Бiрлескен отырыс облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясының төрағасы Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгiн тоқтату бойынша дауыс беру нәтижелерiн жария еткеннен кейiн жабылады.
  9. Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгiн тоқтату жөнiндегi дауыстарды санау нәтижелерi дауыс беруге арналған пунктте өтетiн облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясының отырысында белгiленедi.
  Облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың сайлау комиссиясы дауыс беру нәтижелерi бойынша:
  1) сайлау комиссиясының төрағасы мен мүшелерi қол қоятын;
  2) таңдаушылардың бiрлескен отырысында жария етiлетiн;
  3) Орталық сайлау комиссиясына дауыс беру күнiнен бастап екi күн мерзiмнен асырмай жiберiлетiн Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгiн тоқтату жөнiндегi дауыстарды санау хаттамасы жасалады.
  10. Орталық сайлау комиссиясы дауыс беру қорытындысын Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгiн тоқтату жөнiндегi дауыс беру өткiзiлген күннен бастап жетi күн мерзiмнен кешiктiрмей белгiлейдi.
  Егер осы шешiмге дауыс беруге қатысқан таңдаушылар даусының елу проценттен астамы дауыс берсе, Парламент Сенаты депутатының өкiлеттiгi тоқтатылды деп есептеледi.
  Дауыстарды санауға, дауыс беру қорытындыларын белгiлеуге және жариялауға байланысты өзге де мәселелер «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында белгiленген ережелерге сәйкес шешiледi.
  11. Сайлау комиссиясының шешiмiне немесе iс-әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шешiм қабылданған немесе iс-әрекет (әрекетсiздiк) жасалған күннен бастап он күн iшiнде жоғары тұрған сайлау комиссиясына және (немесе) сотқа шағым жасалуы мүмкiн. Көрсетiлген мерзiмдер аяқталған соң сайлау комиссиясының шешiмiне және (немесе) iс-әрекетiне (әрекетсiздiгiне) берiлген өтiнiш қарауға жатпайды.
  Сайлау комиссиясының шешiмiне немесе iс-әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағымдану туралы өтiнiштердi қарау Қазақстан Республикасы Азаматтық iс жүргiзу кодексiнiң 25-тарауына сәйкес жүргiзiледi.
  Ескерту. Заң 24-1-баппен толықтырылды – ҚР 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен.

25-бап. Мәслихат аппараты

 1. Мәслихат аппараты мәслихат пен оның органдарын ұйымдастырушылық, құқықтық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз етудi жүзеге асырады, депутаттарға өздерiнiң өкiлеттiгiн жүзеге асыруға көмек көрсетедi.
  2. Мәслихат аппараты мемлекеттiк қызметшiлерiнiң қызметi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
  3. Мәслихаттың өкiлеттiк мерзiмiнiң аяқталуымен, мәслихат өкiлеттiгi мерзiмiнен бұрын тоқтатылған және оның депутаттарының жаңа құрамы сайланған жағдайларда, мәслихат аппараты мемлекеттiк қызметшiлерiнiң қызметi тоқтатылмайды.
  4. Мәслихат аппараты жергiлiктi бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекеме болып табылады.

2-1-тарау. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларын құру және олардың қызметiн ұйымдастыру

Ескерту. Заң 2-1-тараумен толықтырылды – ҚР 2011.07.21 N 465-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

25-1-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар
қалалардың, астананың тексеру комиссиялары.
Құрылуы және құрамы

 1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссиялары мемлекеттiк органдар болып табылады және жергiлiктi бюджеттiң атқарылуын бақылау үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, астанада құрылады.
  2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуын сыртқы мемлекеттiк қаржылық бақылауды жүзеге асырады.
  3. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы жергiлiктi бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есептi ұсыну арқылы тиiстi мәслихатқа тiкелей есеп бередi.
  4. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының құрылымы тексеру комиссиясының төрағасынан, тексеру комиссиясының төрт мүшесiнен және тексеру комиссиясының аппаратынан құралады.
  5. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәслихаты бес жыл мерзiмге тексеру комиссиясының төрағасын және тексеру комиссиясының төрт мүшесiн тағайындайды.
  Тексеру комиссиясының төрағасы немесе тексеру комиссиясының мүшесi қызметiне мемлекеттiк басқару, экономика, қаржы, құқық саласында жоғары бiлiмi және көрсетiлген салаларда кемiнде жетi жыл жұмыс тәжiрибесi бар Қазақстан Республикасының азаматтары тағайындалады.

25-2-бап. Тексеру комиссиясы төрағасының, тексеру
комиссиясы мүшелерiнiң өкiлеттiктерi

 1. Тексеру комиссиясының төрағасы:
  1) жалпы басшылықты жүзеге асырады және тексеру комиссиясына жүктелген мiндеттер мен функциялардың орындалуы үшiн Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады;
  2) тексеру комиссиясының жылдық және тоқсандық жұмыс жоспарларын бекiтедi;
  3) тексеру комиссиясы мүшелерiнiң және тексеру комиссиясы аппаратының жұмысын ұйымдастырады;
  4) бекiтiлген штат саны және жергiлiктi бюджетте көзделген қаражат шегiнде тексеру комиссиясы аппаратының құрылымы мен штат кестесiн бекiтедi;
  5) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының қарауына облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының мүшелерi қызметiне кандидатураларды, сондай-ақ оларды қызметiнен босату туралы ұсыныс енгiзедi.
  Тексеру комиссиясы төрағасының шешiмi бойынша облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi қоспағанда, аудан (облыстың маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi тиiстi мәслихатқа ұсыну тексеру комиссиясы мүшелерiнiң бiреуiне жүктелуi мүмкiн.
  2. Тексеру комиссиясының мүшелерi:
  1) тексеру комиссиясының бақылау, сараптамалық-талдамалық, ақпараттық және өзге де қызметiн ұйымдастырады және жүзеге асырады;
  2)Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.
  3. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының төрағасын және мүшелерiн қызметтен босатуды тиiстi мәслихат Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiнде көзделген негiздер бойынша жүзеге асырады.
  4. Тексеру комиссиясының аппараты мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiлер болып табылатын қызметкерлерден тұрады.
  Тексеру комиссиясының аппараты бақылау iс-шараларын жүргiзудi, тексеру комиссиясының ақпараттық-талдамалық, құқықтық, консультациялық, ұйымдастырушылық және өзге де қызметiн қамтамасыз етедi.
  5. Тексеру комиссиясы аппаратының қызметкерлерi бiлiктiлiгiн арттырудан өтуге мiндеттi, оның нәтижелерi бойынша бiлiктiлiктi растау туралы сертификат берiледi.
  Кейiннен сертификаттай отырып, бiлiктiлiгiн арттыру Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi айқындайтын тәртiппен үш жылда бiр рет жүзеге асырылады.

25-3-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар
қалалардың, астананың тексеру комиссияларының
қызметiн ұйымдастыру

 1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының қызметi облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының төрағасы бекiтетiн жылдық және тоқсандық жоспарларға сәйкес жүзеге асырылады.
  Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының бақылау қызметiн жоспарлау тәуекелдердi басқару жүйесiнiң негiзiнде жүзеге асырылады.
  2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы бюджеттiң атқарылуы туралы жылдық есептi қарау және бекiту үшiн:
  облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәслихатына ағымдағы жылдың 20 мамырына дейiн;
  тиiстi облысқа кiретiн ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихатына ағымдағы жылдың 20 сәуiрiне дейiн жiбередi.
  3. Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiнiң сұратуы бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссиялары жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы туралы, сондай-ақ бекiтiлген жұмыс жоспарларына енгiзiлген өзгерiстер туралы ақпарат ұсынады.
  4. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиялары жұмыстарының жылдық жоспары облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiнен, оның iшiнде олардың әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiгiнде есептi жылдағы атқарылуын сыртқы бақылауды жүзеге асыру үшiн тиiстi облыстың құрамына кiретiн аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың бюджеттерiнен қаржыландырылатын бақылау объектiлерiн, сондай-ақ жергiлiктi бюджетке түсетiн түсiмдердiң толықтығы мен уақтылы түсуiн қамтамасыз ететiн салық органдарын қамтуға тиiс.
  5. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының қызметiн қаржыландыру облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттерiнiң қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
  Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының қаржылық қызметiн бақылау облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының келiсiмiмен немесе тапсырмасы бойынша жүзеге асырылады.
  6. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының өкiлеттiктерi мен жұмыс тәртiбi осы Заңда, Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында, ережеде және регламентте айқындалады.
  Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы туралы ереженi тиiстi мәслихат бекiтедi.
  Тексеру комиссиясының регламентiн облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы бекiтедi.
  Ескерту. 25-3-бапқа өзгерiс енгiзiлдi – ҚР 03.07.2013 № 121-V Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).

3-тарау. ӘКIМДЕР ЖӘНЕ ӘКIМДIКТЕР. ҚҰРЫЛУЫ, ҚҰЗЫРЕТI
ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТIНIҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ

26-бап. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың әкiмдiктерi. Құрылуы және құрамы

 1. Облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық әкiмдiк Қазақстан Республикасы атқарушы органдарының бiртұтас жүйесiне кiредi, атқарушы билiктiң жалпы мемлекеттiк саясатын тиiстi аумақты дамыту мүдделерiмен және қажеттiлiгiмен үйлестiре жүргiзудi қамтамасыз етедi.
  2. Облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық әкiмдiктi облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкiмi басқарады.
  3. Әкiм облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық әкiмдiктi әкiм орынбасарларынан, әкiм аппаратының басшысынан, жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың бiрiншi басшыларынан құрады.
  4. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмдiгiнiң отырыстарын әзiрлеу мен өткiзу, сондай-ақ олардың шешiм қабылдау тәртiбi әкiмдiктiң регламентiнде белгiленедi. Yлгi регламенттi Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
  5. Әкiмдiктiң дербес құрамы облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық мәслихат сессиясының шешiмiмен келiсiледi.
  6. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмдiгiнiң жұмысына орталық мемлекеттiк органдардың аумақтық бөлiмшелерiнiң басшылары кеңесшi дауыс құқығымен қатыса алады.
  7. Облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық әкiмдiк – алқалы орган, ол заңды тұлға болып табылмайды.

27-бап. Облыс, республикалық маңызы бар қала,
астана әкiмдiгiнiң құзыретi

 1. Облыс, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкiмдiгi  Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:
  1) облысты, республикалық маңызы бар қаланы, астананы дамыту бағдарламасын әзiрлейдi және әлеуметтiк-экономикалық даму болжамын мақұлдайды және мәслихаттың бекiтуiне ұсынып, оның орындалуын қамтамасыз етедi;
  1-1) алынып тасталды – ҚР 2008.12.04 N 97-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен;
  1-2) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң жобасын тиiстi мәслихатқа табыс етедi;
  1-3) тиiстi мәслихатқа және облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясына облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi табыс етедi;
  1-4) облыстық мәслихаттың және республикалық маңызы бар қала, астана мәслихаттарының тиiстi қаржы жылына арналған тиiстi бюджеттер туралы шешiмдерiн iске асыру туралы қаулы қабылдайды;
  1-5) алып тасталды – ҚР 03.12.2013 № 150-V Заңымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгiзiледi);
  1-6) алынып тасталды – ҚР 2008.12.04 N 97-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен;
  1-7) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттiк комиссиясын құрады, ол туралы ереженi бекiтедi және оның құрамын айқындайды.
  Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң мүдделерiн қозғайтын мәселелер қаралған жағдайда, бюджеттiк комиссиялардың жұмысына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсiпкерлер палатасының өкiлдерi тартылады;
  1-8) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген жағдайларда тиiстi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған облыстық қаржы жоспары мен республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы жоспарын бекiтедi;
  1-9) энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру бойынша iс-шараларды тиiстi аумақтың даму бағдарламасына енгiзудi қамтамасыз етедi, энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру саласында келiсiм жасасады, сондай-ақ энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру саласында ақпараттық қызметтi жүзеге асырады;
  1-10) энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру саласында мемлекеттiк саясатты жүргiзудi қамтамасыз етедi;
  2) облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық коммуналдық меншiктi басқарады, оны қорғау жөнiндегi шараларды жүзеге асырады;
  3) азаматтар мен ұйымдардың Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдарының, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметi актiлерiнiң, орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдардың нормативтiк құқықтық актiлерiнiң нормаларын орындауына жәрдемдеседi;
  4) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында кәсiпкерлiк қызмет пен инвестициялық ахуалды дамыту үшiн жағдай жасайды;
  5) аграрлық сектордың ұтымды және тиiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз етедi;
  6) Қазақстан Республикасының өндiргiш күштерiн орналастыру схемасына сәйкес облыстың аудандық жоспарлану схемасын, облыс орталығын, республикалық маңызы бар қаланы және астананы салудың бас жоспарларын әзiрлейдi, оларды облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық мәслихаттың қарауына енгiзедi; облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық коммуналдық меншiк объектiлерi мен облыстық маңызы бар, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық әлеуметтiк-мәдени мақсаттағы объектiлердi салу, реконструкциялау және жөндеу бойынша тапсырысшы болады, коммуналдық желiлер мен құрылыстарды салуға рұқсат бередi; әкiмшiлiк аудандардың аудандық жоспарлану схемаларын, аудан орталықтарын, облыстық маңызы бар қалаларды сатудың бас жоспарларын әзiрлейдi және оларды облыстық мәслихатқа бекiту үшiн ұсынады;
  6-1) объектiлер мен кешендердiң ведомстволық бағыныстағы аумағында салынуы (реконструкциялануы, кеңейтiлуi, жаңғыртылу, күрделi жөнделуi) белгiленген объектiлерге мониторингтi жүзеге асырады;
  7) коммуналдық меншiктегi су құбырларын, тазарту құрылыстарын, жылу және электр желiлерiн және республикалық маңызы бар қаланың, астананың басқа да көлiк және инженерлiк инфрақұрылымдар объектiлерiн салу мен пайдалануды ұйымдастырады;
  8) Қазақстан Республикасының жер заңдарына сәйкес жер қатынастарын реттеудi жүзеге асырады;
  8-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес су қатынастарын реттеудi жүзеге асырады;
  9) өз құзыретi шегiнде II, III және IV санат объектiлерiнiң мемлекеттiк экологиялық сараптамасын ұйымдастырады, табиғат пайдаланушыларға II, III және IV санат объектiлерi үшiн қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттар бередi, табиғат қорғау iс-шараларын жүргiзедi, табиғат пайдалануды реттейдi;
  10) облыстық маңызы бар жолдарды салуды, ұтымды пайдалануды және күтiп ұстауды қамтамасыз етедi;
  11) ұлттық стандарттардың сақталуын қамтамасыз етедi;
  11-1) алып тасталды – ҚР 2011.07.21 N 468-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен;
  12) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында қоғамдық тәртiп пен қауiпсiздiктiң сақталуын қамтамасыз етудi ұйымдастырады;
  13) Қазақстан Республикасының көлiк саласындағы заңнамасына сәйкес жолаушылар тасымалын ұйымдастырады;
  14) белгiленген ұлттық стандарттарды сақтай отырып, азаматтардың тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемiне құқықтарының iске асырылуын қамтамасыз етедi;
  14-1) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы iс-шараларды қамтамасыз етедi;
  14-2) мемлекеттiк меншiк нысанындағы денсаулық сақтау ұйымдарының кадрлармен қамтамасыз етiлуiне бақылауды жүзеге асырады;
  15) азаматтардың тегiн бiлiм алу құқығын iске асыруды қамтамасыз етедi;
  16) алып тасталды – ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
  16-1) алып тасталды – ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
  16-2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қылмыстық-атқару инспекциясы пробация қызметiнiң есебiнде тұрған сотталған адамдарға әлеуметтiк-құқықтық көмек көрсету саласындағы өзге де өкiлеттiктердi атқарады;
  17) халықтың әлеуметтiк жағынан дәрменсiз топтарына  әлеуметтiк көмек көрсетудi үйлестiредi;
  17-1) қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтiк бейiмдеу мен оңалтуды ұйымдастыруды және жүзеге асыруды үйлестiредi;
  18) тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады, халықтың тарихи, ұлттық және мәдени салт-дәстүрлерiн өркендетуге, дене шынықтыру мен спортты дамытуға жәрдемдеседi;
  18-1) жергiлiктi маңызы бар тарих және мәдениет ескерткiштерiн пайдаланудың жай-күйiн және оларды күтiп-ұстау тәртiбiн, сондай-ақ археологиялық және ғылыми-реставрациялау жұмыстарының орындалуын мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады;
  19) өздерiнiң құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша, оның iшiнде жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды қалыптастыру және дамыту үшiн құқықтық, ұйымдастырушылық жағдайлар жасау бойынша аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) әкiмдiктерiнiң, қаладағы аудандар әкiмдерiнiң жұмысын үйлестiредi;
  19-1) аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың штат санының лимитiн  Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен жергiлiктi атқарушы органдардың штат санының жалпы лимитi және нормативтерi шегiнде белгiлейдi және оны аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкiмдiкке жеткiзедi;
  19-2) Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерi аппараттарының штат санының ең төменгi нормативтерiнен тыс жергiлiктi атқарушы органдардың штат санының жалпы лимитi шегiнде қосымша штат санын жылына бiр реттен артық емес бөлуге құқығы бар;
  20) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тиiстi мәслихат қарауына қарыз алу жөнiнде шешiмдер қабылдау туралы ұсыныстар енгiзедi;
  21) жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң мүдделерiн қозғайтын мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсiпкерлер палатасының өкiлдерiн тарта отырып, ведомствоаралық сипаттағы мәселелер бойынша консультациялық-кеңесшi органдар құрады;
  21-1) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес өз құзыретi шегiнде ақпараттық жүйелердi пайдалана отырып, электрондық қызметтер көрсетедi;
  21-2) «Мекенжай тiркелiмi» ақпараттық жүйесiн жүргiзудi және толықтыруды қамтамасыз етедi;
  21-3) елдi мекеннiң құрамдас бөлiктерiне атау беру және атауын қайта өзгерту тәртiбiн жүргiзу жөнiндегi ережелердi, жер учаскелерiне, ғимараттарға және құрылыстарға реттiк нөмiрлерiн беру талаптарын әзiрлейдi және бекiтедi;
  21-4) ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша «Мекенжай тiркелiмi» ақпараттық жүйесiне тiркеу тәртiбi және мекенжайдың құрылымы туралы ереженi әзiрлейдi және бекiтедi;
  22) мемлекеттiк мекемелер мен кәсiпорындар құрады, облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың штат санының лимитiн, Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн штат санының лимитi және нормативтерi шегiнде белгiлейдi. Жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын iшкi iстер органдарының штат саны Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiленедi.
  22-1) алып тасталды
  22-2) алып тасталды – ҚР 2012.12.26 N 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен;
  22-3) Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңдарында  белгiленген жағдайлар мен тәртiпте лицензиялауды жүзеге асырады, мемлекеттiк аттестаттауды өткiзедi;
  22-4) салық төлеушiнiң тiркеу есебiне алу орны бойынша салық органының облыстық, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетке толық көлемiнде келiп түсетiн салықтарды төлеу жөнiндегi салық мiндеттемелерiн орындау мерзiмдерiн өзгерту туралы шешiмдерiн келiседi;
  22-5) алып тасталды
  22-6) алып тасталды
  22-7) Алынып тасталды – ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
  23) «Облыстың (қаланың, ауданның) құрметтi азаматы» атағын беру ережелерiнiң жобасын әзiрлейдi және оны мәслихаттың бекiтуiне ұсынады;
  24) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген нысан бойынша және мерзiмдерде, Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен тiзбеге сәйкес ұйымдардың сатып алуындағы қазақстандық қамту бойынша ақпаратты жинауды, талдауды жүзеге асырады және оны сауда және индустриялық саясатты мемлекеттiк реттеу саласындағы уәкiлеттi органға бередi;
  25) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана аумағында өндiрiлетiн тауарлардың, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң және оларды өндiрушiлердiң тiзбесiн түзедi;
  26) терроризмге қарсы комиссиялар арқылы облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында терроризм профилактикасы, сондай-ақ терроризм салдарларын барынша азайту және (немесе) жою жөнiндегi қызметтi ұйымдастырады;
  26-1) әлеуметтiк сипаттағы төтенше жағдайлардың профилактикасына, сондай-ақ облыс, республикалық маңызы бар қала, астана аумағында олардың зардаптарын барынша азайтуға және (немесе) жоюға қатысады;
  27) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген шарттармен және Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен тұрғын үйлердi коммуналдық тұрғын үй қорынан азаматтардың меншiгiне берудi жүзеге асырады;
  28) жылу маусымына дайындық және оны өткiзу қағидаларын әзiрлейдi және мәслихатқа бекiтуге ұсынады.
  1-2. Республикалық маңызы бар қала, астана әкiмдiгi Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн үлгiлiк қағидалар негiзiнде әлеуметтiк көмек көрсету, оның мөлшерлерiн белгiлеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тiзбесiн айқындау қағидаларын әзiрлейдi.
  2. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкiмдiгi жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде өзiне Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
  3. Облыс, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкiмдiгi облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық мәслихаттың алдында өзiне жүктелген мiндеттердi iске асыру үшiн жауап бередi.
  Ескерту. 27-бапқа өзгерiстер енгiзiлдi – ҚР 2001.04.25 N 179, 2001.12.24 N 276, 2004.05.11 N 552 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2004.12.21 N 15 (2005.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2004.12.20 N 13 (01.01.2005 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2005.04.15 N 45, 2006.01.10 N 116 (01.01.2006 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.07.05 N 166, 2006.07.05 N 165 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2006.07.07 N 171 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2006.07.07 N 174 (ресми жарияланған күнiнен бастап күнтiзбелiк он күн өткеннен кейiн қолданысқа енгiзiледi), 2006.07.07 N 178, 2006.12.11 N 201 (01.01.2007 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2007.01.11 N 218, 2007.06.19 N 264, 2007.07.21 N 307, 2008.12.04 N 97-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2009.12.29 № 233-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-б. қараңыз), 2010.01.20 № 239-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-б. қараңыз), 2010.04.02 № 263-IV (01.01.2010 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2010.04.08 № 266-IV, 2010.12.28 N 369-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.01.10 N 383-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.21 N 465-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.21 N 468-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.22 N 479-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2012.01.13 N 542-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.02.15 N 556-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.07.10 № 31-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.12.26 N 61-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2013.01.08 N 63-V (алғашқы ресми жариялағанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2013.01.08 N 64-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен; 03.07.2013 № 121-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Конституциялық заңымен; өзгерiс енгiзiлдi – ҚР 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 04.07.2013 № 130-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 03.12.2013 № 150-V (01.01.2014 бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

28-бап. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана
әкiмiн қызметке тағайындау және қызметiнен
босату тәртiбi

 1. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмiн облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының келiсуiмен Қазақстан Республикасының Президентi қызметке тағайындайды. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмi лауазымына тағайындауды мәслихатпен келiсу тәртiбi осы Заңда айқындалады.
  2. Облыс, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкiмiн Қазақстан Республикасының Президентi қызметiнен босатады.
  3. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмiнiң өкiлеттiгi Қазақстан Республикасының жаңадан сайланған Президентi қызметiне кiрiскен кезде тоқтатылады. Бұл ретте әкiм Қазақстан Республикасының Президентi тиiстi әкiмдi тағайындағанға дейiн өз мiндетiн атқаруды жалғастыра бередi.
  Ескерту. 28-бапқа өзгерiс енгiзiлдi – ҚР 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

29-бап. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана
әкiмiнiң құзыретi

 1. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:/
  1) мемлекеттiк органдармен, ұйымдармен және азаматтармен өзара қарым-қатынастарда облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мүддесiн бiлдiредi;
  2) орталық атқарушы органдар басшыларына орталық мемлекеттiк органның аумақтық бөлiмшесiнiң заңдарды, Қазақстан Республикасының Президентi мен Yкiметiнiң актiлерiн, облыс әкiмi мен әкiмдiгiнiң актiлерiн олардың орындауға қатысты бөлiгiндегi қызметi туралы ұсыныс енгiзуге құқылы. Орталық мемлекеттiк органның аумақтық бөлiмшесi заңдарды, Қазақстан Республикасының Президентi мен Yкiметi актiлерiн орындауға қатысты бөлiгiнде жұмыстағы кемшiлiктерiн жоймаған ретте облыс әкiмi Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiне тиiстi қорытынды енгiзуге құқылы;
  3) тиiстi адамдарды мемлекеттiк наградалармен марапаттау, оларға құрметтi және өзге де атақтар беру туралы Қазақстан Республикасының Президентiне ұсыныс енгiзедi;
  3-1) тиiстi мәслихатқа «Облыстың (қаланың) құрметтi азаматы» атағын беруге ұсыныс енгiзедi;
  4) мына лауазымды адамдарды:
  жоғары тұрған уәкiлеттi мемлекеттiк органдармен келiсiм бойынша, шектi санын Қазақстан Республикасының Yкiметi белгiлейтiн облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмiнiң орынбасарларын;
  облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмi аппараты құрылымдық бөлiмшелерiнiң басшыларын;
  Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен нысанды киiм киiп жүру құқығы және әскери немесе өзге де арнаулы атақ берiлетiн басшыларды қоспағанда, облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар басшыларын қызметке тағайындайды және қызметiнен босатады. Жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын iшкi iстер органдары құрылымдарының басшыларын тағайындау және қызметiнен босату Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады;
  5) облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдар басшыларына, сондай-ақ аудандар (облыстық маңызы бар қалалар, республикалық маңызы бар қаладағы аудан, астанадағы аудан) әкiмдерiне Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тәртiптiк жауапкершiлiк шараларын қолдану мәселелерiн шешедi. Жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын iшкi iстер органдары қызметкерлерiне тәртiптiк жаза қолдану тәртiбi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады;
  6) аудандық (облыстық маңызы бар қалалық, республикалық маңызы бар қаладағы аудандық, астанадағы аудандық) әкiмдiктер мен әкiмдер жұмысын үйлестiредi;
  7) аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың, республикалық маңызы бар қаладағы ауданның, астанадағы ауданның) әкiмдерi арқылы жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен өзара iс-қимыл жасайды;
  8) Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн жергiлiктi мемлекеттiк басқарудың базалық құрылымдары негiзiнде қалыптастырылған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктi басқару схемасын тиiстi мәслихаттардың бекiтуiне енгiзедi;
  9) ведомствоаралық сипаттағы мәселелер бойынша консультациялық-кеңесшi органдардың дербес құрамын мәслихатқа бекiтуге ұсынады;
  10) Алынып тасталды.
  11) өз құзыретi шегiнде әскери мiндеттiлiк және әскери қызмет, азаматтық қорғаныс, сондай-ақ жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру мәселелерi жөнiндегi Қазақстан Республикасының қорғаныс және Қарулы Күштер туралы заңнамасының орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етедi;
  12) кәсiпорындарды, кен орындарын және мемлекеттiк меншiктiң басқа да объектiлерiн жекешелендiру, жалға беру, сату мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының уәкiлеттi мемлекеттiк органымен тең дәрежеде келiсiм-шарттарға қол қоюға, сондай-ақ олардың орындалуын бақылауға қатысады;
  13) төмен тұрған әкiмдердiң қызметiн бақылауды жүзеге асырады.
  2. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
  3. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмi өзiнiң жекелеген өкiлеттiгiн жүзеге асыруды төменгi тұрған әкiмдерге беруге құқылы.
  4. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана әкiмi өз құзыретiндегi мәселелер бойынша және облыстық, республикалық маңызы бар қалалық, астаналық әкiмдiк құзыретiне жатқызылған мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметi алдында жауап бередi.
  Ескерту. 29-бапқа өзгерiс енгiзiлдi – ҚР 2004.05.11 N 552 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2007.05.22 N 255, 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2011.01.06 N 379-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

30-бап. Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)
әкiмдiктер. Құрылуы және құрамы

 1. Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкiмдiк Қазақстан Республикасы атқарушы органдарының бiртұтас жүйесiне кiредi, атқарушы билiктiң жалпымемлекеттiк саясатын тиiстi аумақты дамыту мүдделерiмен және қажеттiлiгiмен үйлестiре жүргiзудi қамтамасыз етедi.
  2. Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкiмдiктi ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкiмi басқарады.
  3. Әкiм аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкiмдiктi аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң орынбасарларынан, әкiм аппаратының басшысынан, тиiстi атқарушы органдардың бiрiншi басшыларынан құрады.
  4. Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкiмдiктiң отырыстарын әзiрлеу мен өткiзу, сондай-ақ олардың шешiм қабылдау тәртiбi әкiмдiктiң регламентiнде белгiленедi. Үлгi регламенттi Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
  5. Әкiмдiктiң дербес құрамы аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) мәслихат сессиясының шешiмiмен келiсiледi.
  6. Аудан әкiмдiгiнiң жұмысына орталық мемлекеттiк органдардың аумақтық бөлiмшелерiнiң басшылары кеңесшi дауыс құқығымен қатыса алады.
  7. Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкiмдiк – алқалы орган, ол заңды тұлға болып табылмайды.
  Ескерту. 30-бапқа өзгерту енгiзiлдi – ҚР 2006.01.10 N 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

31-бап. Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)
әкiмдiктiң құзыретi

 1. Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкiмдiк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:
  1) алынып тасталды – ҚР 2008.12.04 N 97-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен;
  1-1) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуын қамтамасыз етедi;
  1-2) аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есептi тиiстi мәслихатқа және облыстың тексеру комиссиясына табыс етедi;
  1-3) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылына арналған бюджетi туралы аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының шешiмiн iске асыру туралы қаулы қабылдайды;
  1-4) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетiнен қаржыландырылатын бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң бюджеттiк бағдарламаларын бекiтедi;
  1-5) алынып тасталды – ҚР 2008.12.04 N 97-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен;
  1-6) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттiк комиссиясын құрады, ол туралы ереженi бекiтедi және оның құрамын айқындайды.
  Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң мүдделерiн қозғайтын мәселелер қаралған жағдайда, бюджеттiк комиссиялардың жұмысына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсiпкерлер палатасының өкiлдерi тартылады;
  1-7) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген жағдайларда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиiстi қаржы жылының бiрiншi тоқсанына арналған облыстық қаржы жоспарын бекiтедi;
  1-8) әлеуметтiк-экономикалық даму болжамын әзiрлеп, мақұлдайды және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамыту бағдарламасын мәслихаттың бекiтуiне ұсынады, оның орындалуын қамтамасыз етедi;
  1-9) энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру саласындағы iс-шараларды тиiстi ауданның, облыстық маңызы қаланың даму бағдарламасына енгiзудi қамтамасыз етедi, сондай-ақ энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру саласында ақпараттық қызметтi жүзеге асырады;
  1-10) энергия үнемдеу және энергия тиiмдiлiгiн арттыру саласында мемлекеттiк саясатты жүргiзудi қамтамасыз етедi;
  2) заң актiлерiне сәйкес аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) коммуналдық меншiктi басқарады, оны қорғау жөнiндегi шараларды жүзеге асырады;
  2-1) аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiнiң басқаруына берiлетiн аудандық коммуналдық меншiктiң тiзбесiн айқындайды;
  3) азаматтар мен ұйымдардың Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдарының, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiмет актiлерiнiң, орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдардың нормативтiк құқықтық актiлерiнiң нормаларын орындауына жәрдемдеседi;
  4) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында кәсiпкерлiк қызмет пен инвестициялық ахуалды дамыту үшiн жағдай жасайды;
  5) аграрлық сектордың ұтымды және тиiмдi жұмыс iстеуiн қамтамасыз етедi;
  6) осы ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағындағы кенттер мен ауылдар құрылысын салудың бас жоспарларын әзiрлейдi және оларды аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) мәслихаттың бекiтуiне ұсынады, аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) коммуналдық меншiк объектiлерi мен әлеуметтiк-мәдени мақсаттағы объектiлер салу, реконструкциялау және жөндеу бойынша тапсырысшы болады, кентiшiлiк (қалаiшiлiк) және ауданiшiлiк коммуналдық желiлер мен құрылыстарды салуға рұқсат бередi;
  7) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) су құбырларын, тазарту құрылыстарын, жылу мен электр желiлерiн және басқа да көлiктiк және инженерлiк инфрақұрылымдар объектiлерiнiң құрылысын салуды және пайдалануды ұйымдастырады;
  8) әскери тiркелу мен әскери қызметке шақыру жөнiндегi, сондай-ақ азаматтық қорғаныс мәселелерi жөнiндегi iс-шаралардың ұйымдастырылуын қамтамасыз етедi;
  9) Қазақстан Республикасының көлiк саласындағы заңнамасына сәйкес жолаушылар тасымалын ұйымдастырады;
  10) Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жер қатынастарын реттеудi жүзеге асырады;
  11) аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) маңызы бар жолдарды салуды, пайдалануды және күтiп ұстауды ұйымдастырады;
  12) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйiн салуын және оны бөлуiн ұйымдастырады;
  12-1) коммуналдық тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастырады;
  12-2) тұрғын үй қорына түгендеу жүргiзедi;
  12-3) мемлекет қажеттiлiктерi үшiн жер учаскелерiн алып қоюды, оның iшiнде сатып алу арқылы алып қоюды жүзеге асырады;
  12-4) республиканың сейсмикалық қауiптi аймақтарында орналасқан тұрғын үй-жайлардың сейсмикалық берiктiгiн орнықтыруға бағытталған iс-шараларды өткiзедi;
  12-5) авариялық үй-жайларды бұзуды ұйымдастырады;
  12-6) алып тасталды – ҚР 2011.07.22 N 479-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен;
  12-7) Қазақстан Республикасының заң актiлерiне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз етедi;
  12-8) Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген шарттармен және Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен тұрғын үйлердi коммуналдық тұрғын үй қорынан азаматтардың меншiгiне берудi жүзеге асырады;
  13) алып тасталды – ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
  14) халықты әлеуметтiк қорғау, ана мен баланы қорғау мәселелерiн шешедi, халықтың әлеуметтiк жағынан дәрменсiз топтарына атаулы көмек көрсетедi, оларға қайырымдылық көмек көрсетудi үйлестiредi және ауылдық денсаулық сақтау ұйымдарын кадрлармен қамтамасыз етуге жәрдемдеседi;
  14-1) қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтiк бейiмдеу мен оңалтуды ұйымдастыруды және жүзеге асыруды қамтамасыз етедi;
  14-2) алып тасталды – ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);
  14-3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қылмыстық-атқару инспекциясы пробация қызметiнiң есебiнде тұрған сотталған адамдарға әлеуметтiк-құқықтық көмек көрсету саласындағы өзге де өкiлеттiктердi атқарады;
  15) аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағындағы экологиялық, тарихи, мәдени немесе ғылыми құндылығы бар табиғат объектiлерiн және өзге де объектiлердi табиғаттың, тарих пен мәдениеттiң қорғалатын ескерткiштерi деп жариялау туралы ұсыныс енгiзедi;
  16) қоғамдық орындарды абаттандыру және сыртқы безендiру мәселелерiн шешедi;
  17) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң мүдделерiн қозғайтын мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсiпкерлер палатасының өкiлдерiн тарта отырып, ведомствоаралық сипаттағы мәселелер бойынша консультациялық-кеңесшi органдар құрады;
  17-1) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес өз құзыретi шегiнде ақпараттық жүйелердi пайдалана отырып, электрондық қызметтер көрсетедi;
  18) тиiстi аумақта ветеринариялық iс-шаралар жүргiзудi, мал шаруашылығында пайдаланылатын арнаулы көмбелер (көмiндiлер) салуды және ұстауды ұйымдастырады, сондай-ақ ауру малдарды санитарлық союды ұйымдастыруды жүзеге асырады;
  19) азаматтардың тегiн бастауыш, негiзгi орта және жалпы орта бiлiм алу құқығының iске асырылуын жүзеге асырады;
  20) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк мекемелердi және мемлекеттiк кәсiпорындарды құрады, облыстық атқарушы орган белгiлеген штат санының лимитi және Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген нормативтер шегiнде аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың штат санының лимитiн белгiлейдi;
  21) салық төлеушiнi тiркеу есебiне алу орны бойынша салық органының аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) бюджетке толық көлемiнде келiп түсетiн салықтарды төлеу жөнiндегi салық мiндеттемелерiн орындау мерзiмдерiн өзгерту туралы шешiмдерiн келiседi;
  22) Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңдарында белгiленген жағдайлар мен тәртiпте лицензиялауды жүзеге асырады;
  23) терроризмге қарсы комиссиялар арқылы ауданның, облыстық маңызы бар қаланың аумағында терроризм профилактикасы, сондай-ақ терроризм салдарларын барынша азайту және (немесе) жою жөнiндегi қызметтi ұйымдастырады;
  23-1) әлеуметтiк сипаттағы төтенше жағдайлардың профилактикасына, сондай-ақ аудан, облыстық маңызы бар қала аумағында олардың зардаптарын барынша азайтуға және (немесе) жоюға қатысады;
  24) Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн үлгiлiк қағидалар негiзiнде әлеуметтiк көмек көрсету, оның мөлшерлерiн белгiлеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тiзбесiн айқындау қағидаларын әзiрлейдi;
  25) дене шынықтыруды және спортты дамыту жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастырады.
  2. Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың әкiмдiгi жергiлiктi мемлекеттiк басқару мүддесiнде өзiне Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелетiн өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
  3. Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкiмдiк өзiне жүктелген мiндеттердi iске асыруда аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) мәслихат алдында жауап бередi.
  4. Осы бапта аудандық (облыстық маңызы бар қалалық), республикалық маңызы бар қаладағы (астанадағы) әкiмдiктерге жүктелген өкiлеттiктердi қалалық әкiмдiктер жүзеге асырады.
  Ескерту. 31-бапқа өзгерiстер енгiзiлдi – ҚР 2004.05.11 N 552 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2004.12.21 N 15 (қолданысқа 2005.01.01 енгiзiледi), 2004.12.20 N 13 (2005.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2005.04.15 N 45, 2006.01.10 N 116 (2006.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.07.05 N 165 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2006.07.07 N 171 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2007.01.11 N 218, 2007.07.27 N 320 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2008.12.04 N 97-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2010.04.02 № 263-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2010.04.08 № 266-IV, 2010.12.28 N 369-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.01.10 N 383-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.21 N 465-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.22 N 479-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2012.01.13 N 542-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн алты ай өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.02.15 N 556-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2013.01.08 N 63-V (алғашқы ресми жариялағанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2013.01.08 N 64-V (2013.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен; 03.07.2013 № 121-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Конституциялық заңымен; 03.07.2013 № 124-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 04.07.2013 № 130-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

32-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiн
қызметке тағайындау қызметiнен босату және
өкiлеттiгiн тоқтату тәртiбi

 1. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмi Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын тәртiппен қызметке тағайындалады немесе сайланады. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмi лауазымына тағайындауды мәслихатпен келiсу тәртiбi осы Заңда айқындалады.
  2. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмi Қазақстан Республикасының Президентi белгiлеген тәртiпте қызметiнен босатылады және өз өкiлеттiгiн тоқтатады.
  Ескерту. 32-бапқа өзгерiс енгiзiлдi – ҚР 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

33-бап. Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкiмiнiң құзыретi

 1. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:
  1) мемлекеттiк органдармен, ұйымдармен және азаматтармен өзара қарым-қатынастарда тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстiң мүдделерiн бiлдiредi;
  2) облыс әкiмiне орталық мемлекеттiк органның аумақтық бөлiмшесiнiң Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарын, Президентi мен Yкiметi актiлерiн олардың орындауға қатысты бөлiгiндегi қызметi туралы ұсыныс енгiзуге құқылы;
  3) тиiстi адамдарды мемлекеттiк наградалармен марапаттау, оларға құрметтi және өзге де атақтар беру туралы облыс әкiмiне ұсыныс енгiзедi;
  3-1) аудандық мәслихатқа «Ауданның құрметтi азаматы» атағын беруге ұсыныс енгiзедi;
  4) мынадай лауазымды адамдарды:
  жоғары тұрған уәкiлеттi мемлекеттiк органдармен келiсiм бойынша, шектi санын Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейтiн аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң орынбасарларын;
  әкiм аппаратының қызметкерлерiн, сондай-ақ аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың басшыларын қызметке тағайындайды және қызметiнен босатады;
  5) азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөнiнде шаралар қабылдайды;
  6) жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен өзара iс-қимыл жасайды;
  6-1) тиiстi жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органды кәсiби емес медиаторлар тiзiлiмiн жүргiзу үшiн уәкiлеттi орган ретiнде айқындайды;
  7) Алынып тасталды.
  8) мектепке дейiнгi ұйымдарға, бастауыш, негiзгi орта және жалпы орта бiлiм берудiң жалпы бiлiм беретiн оқу бағдарламаларын iске асыратын мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарына (қылмыстық-атқару жүйесiнiң түзеу мекемелерiндегi бiлiм беру ұйымдарын қоспағанда), әлеуметтiк-мәдени сала мекемелерiне материалдық-техникалық қамтамасыз етуде қолдау көрсетедi және жәрдемдеседi;
  9) Алынып тасталды.
  10) салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi жинауға жәрдемдеседi;
  11) Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн жергiлiктi мемлекеттiк басқарудың базалық құрылымдары негiзiнде қалыптастырылған әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктi басқару схемаларын тиiстi мәслихаттардың бекiтуiне енгiзедi;
  12) ведомствоаралық сипаттағы мәселелер жөнiндегi консультациялық-кеңесшi органдардың дербес құрамын мәслихаттың бекiтуiне ұсынады;
  13) өз құзыретi шегiнде әскери мiндеттiлiк және әскери қызмет, азаматтық қорғаныс, сондай-ақ жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етедi;
  14) өздерiнiң құзыретiне кiретiн мәселелер бойынша, оның iшiнде жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың қалыптасуы мен дамуы үшiн құқықтық, ұйымдастырушылық жағдайлар жасау жөнiнде төмен тұрған әкiмдердiң жұмысын үйлестiредi;
  15) төмен тұрған әкiмдердiң қызметiне бақылауды жүзеге асырады.
  2. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң құзырына Қазақстан Республикасының заңдарымен өзге де мәселелердi шешу жатқызылуы мүмкiн.
  3. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмi өзiнiң жекелеген өкiлеттiктерiн жүзеге асыруды төменгi тұрған әкiмдерге беруге құқылы.
  4. Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмi өз құзыретiндегi мәселелер бойынша және аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкiмдiктiң құзыретiне жатқызылған мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының Президентi, Үкiметi және облыс әкiмi алдында жауап бередi.
  Ескерту. 33-бапқа өзгерiстер енгiзiлдi – ҚР 2004.05.11 N 552 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2006.01.10 N 116 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi), 2007.05.22 N 255, 2007.07.27 N 320 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен; 03.07.2013 № 121-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Конституциялық заңымен.

34-бап. Республикалық маңызы бар қаладағы (астанадағы)
аудандық, аудандық маңызы бар қалалық, кенттiк,
ауылдық, ауылдық округтiк әкiмдiктер

Республикалық маңызы бар қаладағы (астанадағы) аудандық, аудандық маңызы бар қалалық, кенттiк, ауылдық, ауылдық округтiк әкiмдiктер құрылмайды.

35-бап. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала,
кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнiң құзыретi

 1. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:
  1) тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс аумағында тиiстi аудандық (қалалық) әкiмдiктiң лауазымды адамы болып табылады және мемлекеттiк органдармен, ұйымдармен және азаматтармен өзара қарым-қатынастарда оның атынан сенiмхатсыз өкiлдiк етедi;
  2) азаматтардың өтiнiштерiн, арыздарын, шағымдарын қарайды, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөнiнде шаралар қолданады;
  3) салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi жинауға жәрдемдеседi;
  4) әкiм аппараты әкiмшiсi болып табылатын бюджеттiк бағдарламаларды әзiрлеп, тиiстi мәслихаттың бекiтуi үшiн жоғары тұрған әкiмдiктiң қарауына енгiзедi;
  4-1) әкiм аппараты әкiмшiсi болып табылатын бюджеттiк бағдарламаны әзiрлеу кезiнде жергiлiктi қоғамдастық жиналысының талқылауына жергiлiктi маңызы бар мәселелердi Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң құрамында көзделген бағыттар бойынша қаржыландыру жөнiндегi ұсыныстарды шығарады;
  5) азаматтар мен заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасы Конституциясының, заңдарының, Қазақстан Республикасының Президентi мен Yкiметi актiлерiнiң, орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдар нормативтiк құқықтық актiлерiнiң нормаларын орындауына жәрдемдеседi;
  6) өз құзыретi шегiнде жер қатынастарын реттеудi жүзеге асырады;
  7) аудандық маңызы бар қаланың, кенттiң, ауылдың, ауылдық округтiң коммуналдық тұрғын үй қорының сақталуын, сондай-ақ аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының салынуын, қайта жаңартылуын, жөнделуiн және күтiп ұсталуын қамтамасыз етедi;
  8) шаруа немесе фермер қожалықтарын ұйымдастыруға, кәсiпкерлiк қызметтi дамытуға жәрдемдеседi;
  9) өз құзыретi шегiнде әскери мiндеттiлiк және әскери қызмет, азаматтық қорғаныс, сондай-ақ жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етедi;
  10) әдiлет органдары жоқ жерлерде Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен нотариаттық iс-қимылдар жасауды, азаматтық хал актiлерiн тiркеудi ұйымдастырады;
  11) тарихи және мәдени мұраны сақтау жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады;
  12) табысы аз адамдарды анықтайды, жоғары тұрған органдарға еңбекпен қамтуды қамтамасыз ету, атаулы әлеуметтiк көмек көрсету жөнiнде ұсыныс енгiзедi, жалғызiлiктi қарттарға және еңбекке жарамсыз азаматтарға үйiнде қызмет көрсетудi ұйымдастырады;
  12-1) қылмыстық-атқару инспекциясы пробация қызметiнiң есебiнде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыруды қамтамасыз етедi және өзге де әлеуметтiк-құқықтық көмек көрсетедi;
  12-2) мүгедектерге көмек көрсетудi ұйымдастырады;
  12-3) қоғамдық жұмыстарды, жастар практикасын және әлеуметтiк жұмыс орындарын ұйымдастырады;
  12-4) дене шынықтыру және спорт жөнiндегi уәкiлеттi органмен және мүгедектердiң қоғамдық бiрлестiктерiмен бiрлесiп, мүгедектер арасында сауықтыру және спорттық iс-шаралар өткiзудi ұйымдастырады;
  12-5) мүгедектердiң қоғамдық бiрлестiктерiмен бiрлесiп, мәдени-бұқаралық және ағарту iс-шараларын ұйымдастырады;
  12-6) мүгедектерге қайырымдылық және әлеуметтiк көмек көрсетудi үйлестiредi;
  12-7) халықтың әлеуметтiк жағынан әлсiз топтарына қайырымдылық көмек көрсетудi үйлестiредi;
  12-8) ауылдық денсаулық сақтау ұйымдарын кадрлармен қамтамасыз етуге жәрдемдеседi;
  13) жергiлiктi әлеуметтiк инфрақұрылымның дамуына жәрдемдеседi;
  14) қоғамдық көлiк қозғалысын ұйымдастырады;
  14-1) шұғыл медициналық көмек көрсету қажет болған жағдайда ауруларды дәрiгерлiк көмек көрсететiн таяу жердегi денсаулық сақтау ұйымына дейiн жеткiзiп салуды ұйымдастырады;
  15) жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарымен өзара iс-қимыл жасайды;
  16) шаруашылықтар бойынша есепке алуды жүзеге асырады;
  17) жергiлiктi бюджеттi бекiту (нақтылау) кезiнде қала, аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихаты сессияларының жұмысына қатысады;
  18) республикалық маңызы бар қалада, астанада, облыстық маңызы бар қалаларда орналасқан мәдениет мекемелерiн қоспағанда, мектепке дейiн тәрбие беретiн және оқытатын ұйымдардың, мәдениет мекемелерiнiң қызметiн қамтамасыз етедi;
  19) өз құзыретi шегiнде елдi мекендердi сумен жабдықтауды ұйымдастырады және су пайдалану мәселелерiн реттейдi;
  20) елдi мекендердi абаттандыру, жарықтандыру, көгалдандыру және санитарлық тазарту жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастырады;
  21) туысы жоқ адамдарды жерлеудi және зираттар мен өзге де жерлеу орындарын тиiстi қалпында күтiп-ұстау жөнiндегi қоғамдық жұмыстарды ұйымдастырады;
  22) кәсiпқой емес медиаторлардың тiзiлiмiн жүргiзедi.
  1-1. Кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнiң құзыреттерiне аудан орталығымен көлiк қатынасын ұйымдастыру жөнiнде аудандық атқарушы органға ұсыныстар енгiзу, сондай-ақ ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейiн және кейiн қарай тегiн жеткiзiп салуды ұйымдастыру да жатады.
  1-2. Облыстық маңызы бар қалада аудандар болмаған жағдайда, осы баптың 1-тармағында көзделген функцияларды облыстық маңызы бар қаланың әкiмдiгi жүзеге асырады.
  1-3. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес:
  1) басқаруына берiлген аудандық коммуналдық мүлiктi жеке тұлғаларға және мемлекеттiк емес заңды тұлғаларға кейiннен сатып алу құқығынсыз мүлiктiк жалға (жалдауға) бередi;
  2) берiлген коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорындар қызметiнiң басым бағыттарын және бюджеттен қаржыландырылатын жұмыстарының (көрсетiлетiн қызметтерiнiң) мiндеттi көлемдерiн айқындайды;
  3) берiлген коммуналдық мүлiктiң сақталуын қамтамасыз етедi;
  4) берiлген аудандық коммуналдық заңды тұлғаларды басқаруды жүзеге асырады;
  5) жергiлiктi атқарушы органның шешiмiмен бекiтiлетiн, басқаруына берiлген аудандық коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорынның жылдық қаржылық есептiлiгiн келiседi;
  6) басқаруына берiлген коммуналдық қазыналық кәсiпорындар өндiретiн және өткiзетiн тауарлардың (жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң) бағаларын белгiлейдi;
  7) берiлген аудандық коммуналдық мемлекеттiк мекемелердiң жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылуының жеке жоспарларын бекiтедi;
  8) кiрiс көздерiн қалыптастырады;
  9) бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi орталық уәкiлеттi органда әкiмдердiң жергiлiктi өзiн-өзi басқару функцияларын iске асыруына бағытталатын ақшаны есепке жатқызуға арналған, жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың қолма-қол ақшаны бақылау шотының ашылуын қамтамасыз етедi;
  10) бюджет қаражаттарын үнемдеудiң және (немесе)Қазақстан Республикасының жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы заңнамасында көзделген түсiмдердiң есебiнен еңбек шарты бойынша қызметкерлер қабылдайды;
  11) жергiлiктi қоғамдастықтың жиналысында келiсiлгеннен кейiн жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың ақша түсiмдерi мен шығыстары жоспарын бекiтедi;
  12) мемлекеттiк мекемелердiң өздерiнiң иелiгiнде қалатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн ақша түсiмдерi мен шығыстарының жиынтық жоспарын Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жасайды және бекiтедi.
  2. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнiң құзырына Қазақстан Республикасының заңдарымен өзге де мәселелердi шешу жатқызылуы мүмкiн.
  3. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмi өзiнiң құзыретiне жатқызылған мәселелер бойынша өзiне жүктелген мiндеттердiң iске асырылуы үшiн жоғары тұрған әкiмнiң, аудандық (облыстық маңызы бар қалалық), республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының алдында жауап бередi.
        Ескерту. 35-бапқа өзгерiс енгiзiлдi – ҚР 2004.05.11 N 552 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2004.12.21 N 15 (қолданысқа 2005.01.01 енгiзiледi), 2004.12.20 N 13 (2005.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2006.01.10. N 116 (2006.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2007.05.22 N 255, 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2010.03.19 № 258-IV, 2011.01.28 N 402-IV (2011.08.05 бастап қолданысқа енгiзiледi), 2011.03.24 N 420-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2011.07.22 N 479-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 2012.02.15 N 556-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi), 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

36-бап.  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, ауыл,
              кент, ауылдық округ әкiмдерi лауазымына
              тағайындау немесе сайлау, қызметiнен босату
              немесе олардың өкiлеттiгiн тоқтату тәртiбi

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда – ҚР 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

 1. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмдерi Қазақстан Республикасының Президентi белгiлейтiн тәртiпте қызметке тағайындалады немесе сайланады.
  2. Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмдерi Қазақстан Республикасының Президентi белгiлейтiн тәртiпте қызметiнен босатылады және өз өкiлеттiгiн тоқтатады.
  Ескерту. 36-бапқа өзгерiс енгiзiлдi – ҚР 2004.05.11 N 552 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

37-бап. Әкiмдiктiң, әкiмнiң актiлерi

 1. Әкiмдiк Қазақстан Республикасының Конституциясы, заңдары, Қазақстан Республикасының Президентi мен Yкiметiнiң актiлерi, өзге де нормативтiк құқықтық актiлер негiзiнде және оларды орындау орайында қаулылар шығарады.
  2. Әкiмдiк қаулысына әкiм қол қояды.
  3. Әкiм нормативтiк-құқықтық сипаттағы шешiмдер және әкiмшiлiк-басқарушылық, жедел және дербес сипаттағы мәселелер бойынша өкiмдер шығарады.
  4. Әкiмдiктiң және (немесе) әкiмнiң өз құзыретi шегiнде қабылдаған актiлерiнiң тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiстiң бүкiл аумағында мiндеттi күшi болады.
  5. Әкiмдiк және (немесе) әкiм актiлерiнiң қолданылуын тиiстi прокурордың тоқтата тұруы мүмкiн.
  6. Әкiмдiктiң және (немесе) әкiмнiң азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен мiндеттерiне қатысты актiлерi (Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құпиялары және заңмен қорғалатын өзге де құпиялары бар актiлерден басқа) мiндеттi ресми жариялауға жатады.
  7. Әкiмдiктiң және (немесе) әкiмнiң жалпыға мiндеттi маңызы бар, азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен мiндеттерiне қатысты актiлерi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiпте Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң аумақтық органдарының мемлекеттiк тiркеуiне жатады.
  8. Қазақстан Республикасының Президентi, Үкiметi, жоғары тұрған әкiмдiк және (немесе) әкiм, әкiмдiктiң және (немесе) әкiмнiң өзi, сондай-ақ соттың шешiмi әкiмдiк және (немесе) әкiм актiлерi қолданылуын жоюы не толық немесе iшiнара тоқтата тұруы мүмкiн.
  Ескерту. 37-бапқа өзгерту енгiзiлдi – ҚР 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен.

38-бап. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана,
аудан (облыстық маңызы бар қала), қаладағы
аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл,
ауылдық округ әкiмiнiң аппараты

 1. Әкiмнiң қызметiн ақпараттық-талдау тұрғысынан, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етудi әкiм аппараты жүзеге асырады.
  2. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң аппаратын тиiсiнше облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмдiгi құрады, таратады және ұйымдастырады.
  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнiң аппаратын республикалық маңызы бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмдiгi құрады, таратады және қайта ұйымдастырады.
  2-1. Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала), қаладағы аудан әкiмi аппаратының басшысын Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын уәкiлеттi лауазымды адам Қазақстан Республикасының Президентi белгiлейтiн тәртiппен қызметке тағайындайды және қызметiнен босатады.
  3. Әкiм өкiлеттiгiнiң тоқтатылуына, жаңа әкiмнiң тағайындалуына немесе сайлануына байланысты әкiм аппаратының мемлекеттiк қызметшiлерi қызметiнiң мәселелерi Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.
  4. Әкiм аппараты туралы ереженi, оның құрылымын тиiстi әкiмдiк бекiтедi.
  5. Әкiм аппараты жергiлiктi бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекеме болып табылады.
  Ескерту. 38-бапқа өзгерiс енгiзiлдi – ҚР 2004.05.11 N 552 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз), 2004.12.21 N 15 (қолданысқа 2005.01.01 енгiзiледi), 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

39-бап. Жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын
атқарушы органдар

 1. Жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын атқарушы органдарды тиiстi мәслихат бекiткен әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктi басқару схемасы шеңберiнде облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмдiгi құрады, таратады және қайта ұйымдастырады.
  2. Жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын атқарушы органдардың құзыретi мен қызметiн ұйымдастыруды Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарын сақтай отырып тиiстi әкiмдiк белгiлейдi.
  Ескерту. 39-бапқа өзгерту енгiзiлдi – ҚР 2004.05.11 N 552 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен. 

3-1-тарау. Азаматтардың жергiлiктi өзiн-өзi басқаруға қатысуы

       Ескерту. 3-1-тараумен толықтырылды – ҚР 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен.

39-1-бап. Азаматтардың жергiлiктi өзiн-өзi басқаруға
қатысуының негiздерi

Қазақстан Республикасының азаматын жергiлiктi қоғамдастық мүшесi деп тануға жергiлiктi өзiн-өзi басқару жүзеге асырылатын әкiмшiлiк-аумақтық бөлiнiс шекарасының аумағындағы тұрғылықты жерi бойынша оны тiркеу фактiсi негiз болып табылады.
Қазақстан Республикасы азаматтарының жергiлiктi қоғамдастық мүшелiгiне кiруiнiң осы бапта көзделген негiздерден басқа, қандай да бiр өзге де шарттарының белгiленуiне жол берiлмейдi.
Жергiлiктi қоғамдастық аумағында тұрақты тұратын жерi бар шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар осы Заңда немесе халықаралық шартта белгiленген шектерде жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды жүзеге асыруға қатысуға құқығы бар.

39-2-бап. Жергiлiктi қоғамдастық мүшелерiнiң құқықтары
мен мiндеттерi

 1. Жергiлiктi қоғамдастық мүшелерiнiң:
  1) шығу тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге қатынасына, сенiмiне, саяси партияларға және қоғамдық бiрлестiктерге тиесiлiгiне қарамастан тiкелей, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың сайланбалы органдары арқылы жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды жүзеге асыруға;
  2) Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңнамасында көзделген тәртiппен сайланбалы жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарын сайлауға және оларға сайлануға;
  3) жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына жеке жүгiнуге, сондай-ақ жеке және ұжымдық өтiнiштер жолдауға;
  4) осы Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актiлерiнде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.
  Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, жергiлiктi қоғамдастық мүшесiнiң жергiлiктi өзiн-өзi басқаруға қатысу құқықтарын шектеуге жол берiлмейдi және сот тәртiбiмен шағым жасалуы мүмкiн.
  2. Жергiлiктi қоғамдастық мүшелерi:
  1) Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңнамасын сақтауға;
  2) Қазақстан халқының бiрлiгi мен елдегi ұлтаралық татулықты нығайтуға ықпал етуге;
  3) мемлекеттiк тiлге және басқа тiлдерге, Қазақстан халқының салттары мен дәстүрлерiне құрметпен қарауға және олардың дамуына ықпал етуге мiндеттi.

39-3-бап. Жергiлiктi қоғамдастық жиындары мен жергiлiктi
               қоғамдастық жиналыстары

 1. Жергiлiктi маңызы бар мәселелердi шешу үшiн аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердiң, ауылдық округтердiң аумағында жергiлiктi қоғамдастық жиыны мен жергiлiктi қоғамдастық жиналысы өткiзiледi.
  Жергiлiктi қоғамдастық жиыны мен жергiлiктi қоғамдастық жиналысына кәмелетке толмаған адамдардың, сот әрекетке қабiлетсiз деп таныған адамдардың, сондай-ақ сот үкiмiмен бас бостандығынан айыру орындарындағы адамдардың қатысуға құқығы жоқ.
  2. Қажетiне қарай жергiлiктi қоғамдастық жиыны жергiлiктi мәнi бар аса маңызды мәселелер:
  1) жергiлiктi қоғамдастықтың басым мiндеттерiн және оларды iске асыру мерзiмдерiн айқындау;
  2) жергiлiктi қоғамдастық жиналысына қатысушылардың құрамын және олар жiберiлетiн мерзiмдi айқындау;
  3) аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мәслихаттарына, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың), аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердiң, ауылдық округтердiң әкiмдерiне, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына жергiлiктi маңызы бар мәселелер жөнiнде ұсыныстар енгiзу;
  4) әкiмдердiң жергiлiктi өзiн-өзi басқару функцияларын жүзеге асыру мәселелерi бойынша олардың есептерiн тыңдау және талқылау;
  5) аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының атқарған жұмысы, оның тұрақты комиссияларының қызметi туралы мәслихаттың есептерiн тыңдау және талқылау;
  6) жергiлiктi қоғамдастық жиыны айқындаған жергiлiктi маңызы бар өзге де мәселелер бойынша өткiзiледi.
  3. Жергiлiктi қоғамдастық жиналысы жергiлiктi маңызы бар ағымдағы мәселелер:
  1) бюджеттiк бағдарламаларды талқылау;
  2) жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың кiрiс көздерiн қалыптастыру және пайдалану мәселелерiн талқылау;
  3) жергiлiктi маңызы бар мәселелердi шешуге бөлiнген бюджет қаражатын және жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың кiрiс көздерiн пайдалануға мониторинг жүргiзу мақсатында жергiлiктi қоғамдастық жиналысына қатысушылар арасынан жергiлiктi қоғамдастық комиссиясын құру;
  4) жергiлiктi маңызы бар мәселелердi шешуге бөлiнген бюджет қаражатын және жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың кiрiс көздерiн пайдалануға жүргiзiлген мониторинг нәтижелерi туралы есептi тыңдау және талқылау;
  5) жергiлiктi қоғамдастықтың басқа да ағымдағы мәселелерi бойынша өткiзiледi.
  4. Мониторинг жергiлiктi маңызы бар мәселелердi шешуге бөлiнген бюджет қаражаттарының және жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың кiрiс көздерiнiң пайдаланылуы туралы ақпаратты жинау, жүйелендiру, талдау және жинақтау мақсатында жүргiзiледi.
  Мониторингтi жергiлiктi қоғамдастық комиссиясының мүшелерi жергiлiктi маңызы бар мәселелердi шешуге бөлiнген бюджет қаражатын және жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың кiрiс көздерiн пайдаланудың жоспарланған және қол жеткiзiлген нәтижелерiн салыстыру арқылы жарты жылда бiр рет жүзеге асырады. Қажет болған жағдайда жергiлiктi қоғамдастық жиналысының шешiмiмен кезектен тыс мониторинг жүргiзiлуi мүмкiн.
  Жергiлiктi қоғамдастық комиссиясы жергiлiктi маңызы бар мәселелердi шешуге бөлiнген бюджет қаражатын және жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың кiрiс көздерiн пайдалануға мониторинг жүргiзу үшiн мамандар тартуға құқылы.
  Мониторинг жүргiзу бойынша әдiснамалық және әдiстемелiк басшылықты бюджеттiң атқарылуы жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган қамтамасыз етедi.
  Жергiлiктi қоғамдастық комиссиясының мүшелерi қол қойған мониторинг нәтижелерi туралы есеп жергiлiктi қоғамдастық жиналысының талқылауына шығарылады.
  Мониторинг нәтижелерi туралы есептi талқылау қорытындылары бойынша жергiлiктi қоғамдастық жиналысы жергiлiктi маңызы бар мәселелердi шешуге бөлiнген бюджет қаражатын және жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың кiрiс көздерiн тиiмдi пайдалану жөнiнде ұсынымдар қабылдайды.
  Тиiстi аумақ әкiмi жергiлiктi қоғамдастықтың кезектi жиналысына жергiлiктi маңызы бар мәселелердi шешуге бөлiнген бюджет қаражатын және жергiлiктi өзiн-өзi басқарудың кiрiс көздерiн тиiмдi пайдалану жөнiндегi ұсынымдарды қарау нәтижелерi туралы негiзделген қорытынды енгiзедi.
  5. Жергiлiктi қоғамдастық жиынын аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерiнiң өздерi шақыруы мүмкiн не осы аумақта тұратын және оған қатысуға құқығы бар әрi оны шақыру қажеттiгi туралы өтiнiшке тегiн, атын, әкесiнiң атын (ол болған жағдайда) және тұрғылықты жерiн көрсете отырып, қол қойған жергiлiктi қоғамдастық мүшелерiнiң кемiнде он пайызының бастамасы бойынша шақырылуы мүмкiн.
  Жергiлiктi қоғамдастық жиынының бастамашылары тиiстi аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiне жергiлiктi қоғамдастық жиынын өткiзу туралы өтiнiш жасауға мiндеттi.
  Тиiстi аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң оң шешiмi алынғаннан кейiн жергiлiктi қоғамдастық жиынын өткiзуге жол берiледi.
  6. Ауыл, көше, көппәтерлi тұрғын үй тұрғындарының бөлек жергiлiктi қоғамдастық жиындарын өткiзуге жол берiледi. Ауыл, көше, көппәтерлi тұрғын үй тұрғындарының бөлек жергiлiктi қоғамдастық жиындарында жергiлiктi қоғамдастық жиынына қатысу үшiн өкiлдер сайланады.
  Бөлек жергiлiктi қоғамдастық жиындарын өткiзу және жергiлiктi қоғамдастық жиынына қатысу үшiн ауыл, көше, көппәтерлi тұрғын үй тұрғындары өкiлдерiнiң санын айқындау тәртiбiн аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдың, кенттiң, ауылдық округтiң әкiмдерi әзiрлейдi және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мәслихаттары бекiтедi.
  Бөлек жергiлiктi қоғамдастық жиындарын өткiзудiң үлгi тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.
  Жергiлiктi қоғамдастық жиынына қатысу үшiн ауыл, көше, көппәтерлi тұрғын үй тұрғындары өкiлдерiнiң саны ауыл, көше, көппәтерлi тұрғын үй тұрғындарына тең өкiлдiк ету қағидаты негiзiнде айқындалады.
  7. Жергiлiктi қоғамдастық жиналысын аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерiнiң өздерi шақыруы мүмкiн не ол жергiлiктi қоғамдастық жиыны жiберген, жиналыс мүшелерiнiң кемiнде он пайызының бастамасы бойынша шақырылуы мүмкiн.
  Жергiлiктi қоғамдастық жиналысының бастамашылары тиiстi аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiне жергiлiктi қоғамдастық жиналысын өткiзу туралы өтiнiш жасауға мiндеттi.
  Тиiстi аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң оң шешiмi алынғаннан кейiн жергiлiктi қоғамдастық жиналысын өткiзуге жол берiледi.
  8. Жергiлiктi қоғамдастық жиынын, ауыл, көше, көппәтерлi тұрғын үй тұрғындарының бөлек жергiлiктi қоғамдастық жиынын, жергiлiктi қоғамдастық жиналысын өткiзудi аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерi ұйымдастырады.
  Жергiлiктi қоғамдастық халқы жергiлiктi қоғамдастық жиынының, жергiлiктi қоғамдастық жиналысының шақырылу уақыты, орны және талқыланатын мәселелер туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тәсiлдермен олар өткiзiлетiн күнге дейiн күнтiзбелiк он күннен кешiктiрiлмей хабардар етiледi.
  9. Жергiлiктi қоғамдастық жиыны оған жергiлiктi қоғамдастық мүшелерiнiң кемiнде он пайызы қатысқан кезде өттi деп есептеледi. Жергiлiктi қоғамдастық жиындары өкiлдердiң қатысуымен өткiзiлген жағдайда, жергiлiктi қоғамдастық жиыны оған ауыл, көше, көппәтерлi тұрғын үй тұрғындарының бөлек жергiлiктi қоғамдастық жиындарында сайланған өкiлдердiң жалпы санының кемiнде жартысы қатысқан кезде өттi деп есептеледi.
  Жергiлiктi қоғамдастық жиналысы оған жергiлiктi қоғамдастық жиыны жiберген мүшелердiң кемiнде жартысы қатысқан кезде өттi деп есептеледi.
  10. Жергiлiктi қоғамдастық жиынын немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысын аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерi немесе олар уәкiлеттiк берген тұлға ашады.
  Жергiлiктi қоғамдастық жиынын немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысын жүргiзу үшiн ашық дауыс беру арқылы жергiлiктi қоғамдастық жиынының немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысының төрағасы мен хатшысы сайланады. Күн тәртiбiн жергiлiктi қоғамдастық жиыны немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысы бекiтедi.
  Жергiлiктi қоғамдастық жиынында немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысында хаттама жүргiзiледi, онда:
  1) жергiлiктi қоғамдастық жиынының немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысының өткiзiлген күнi мен орны;
  2) тиiстi аумақта тұратын және жергiлiктi қоғамдастық жиынына немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысына қатысуға құқығы бар жергiлiктi қоғамдастық мүшелерiнiң жалпы саны;
  3) қатысушылардың саны және олардың тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған жағдайда) көрсетiлген тiзiм;
  4) жергiлiктi қоғамдастық жиынының немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысының төрағасы мен хатшысының тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған жағдайда);
  5) күн тәртiбi, сөйленген сөздердiң мазмұны және қабылданған шешiмдер көрсетiледi.
  Хаттамаға жергiлiктi қоғамдастық жиынының немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысының төрағасы мен хатшысы қол қояды және ол тиiстi аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмiне берiледi.
  11. Жергiлiктi қоғамдастық жиынының немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысының шешiмi, егер оған жергiлiктi қоғамдастық жиынына немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысына қатысушылардың жартысынан астамы дауыс берсе, қабылданды деп есептеледi. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерi жергiлiктi қоғамдастық жиынының немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысының шешiмiмен келiспейтiнiн бiлдiруге құқылы, бұл осындай келiспеушiлiктi туғызған мәселелердi қайтадан талқылау арқылы шешiледi.
  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерiнiң келiспеушiлiгiн туғызған мәселелердi шешу мүмкiн болмаған жағдайда, мәселенi жоғары тұрған әкiм тиiстi аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының отырысында оны алдын ала талқылағаннан кейiн шешедi.
  12. Жергiлiктi қоғамдастық жиынында немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысында қабылданған шешiмдер аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерiнiң мiндеттi түрде қарауына жатады.
  13. Жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару органдары, лауазымды адамдар өз құзыретi шегiнде жергiлiктi қоғамдастық жиынында немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысында қабылданған және аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерi мақұлдаған шешiмдердiң орындалуын қамтамасыз етедi.
  14. Жергiлiктi қоғамдастық жиынында немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысында қабылданған шешiмдер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге де тәсiлдермен таратылады. Қажет болған жағдайда жергiлiктi қоғамдастық жиыны немесе жергiлiктi қоғамдастық жиналысы шешiмiнiң қорытындылары бойынша аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкiмдерi шешiм қабылдайды.
  Ескерту. 39-3-бап жаңа редакцияда – ҚР 13.06.2013 N 101-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.

39-4-бап. Жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының
мiндеттерi

 1. Жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары өз қызметiн жүзеге асыру кезiнде:
  1) Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңнамасын сақтауға;
  2) жалпымемлекеттiк iшкi және сыртқы саясатқа, оның iшiнде қаржылық және инвестициялық саясатқа сай келмейтiн шешiмдердiң қабылдануына жол бермеуге;
  3) бiрыңғай еңбек нарығын, капиталды қалыптастыруға, тауарлар мен қызметтердi еркiн алмасуға, Қазақстан Республикасының бiрыңғай мәдени және ақпараттық кеңiстiгiнiң қалыптасуы мен дамуына кедергi келтiретiн шешiмдердiң қабылдануына жол бермеуге;
  4) Қазақстан Республикасының ұлттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуде Қазақстан Республикасының мүдделерiн сақтауға;
  5) қызметтiң қоғамдық маңызы бар салаларында белгiленген жалпымемлекеттiк стандарттарды сақтауға;
  6) жергiлiктi қоғамдастық мүшелерiнiң құқықтары мен заңды мүдделерiнiң сақталуын қамтамасыз етуге;
  7) өз қызметiн жүзеге асыру кезiнде жариялылық пен ашықтық, қоғамдық пiкiрдi ескеру принциптерiн ұстануға, жергiлiктi қоғамдастық мүшелерiнiң жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының отырыстарына еркiн қатысу мүмкiндiгiн қамтамасыз етуге;
  8) жергiлiктi қоғамдастық мүшелерiнiң жергiлiктi маңызы бар мәселелердi шешуге қатысуын қамтамасыз етуге мiндеттi.

39-5-бап. Мемлекеттiк органдардың жергiлiктi өзiн-өзi
басқару органдарымен өзара қарым-қатынасы

 1. Мемлекеттiк органдар жергiлiктi өзiн-өзi басқаруды қалыптастыру және дамыту үшiн қажеттi құқықтық, ұйымдастырушылық және өзге де жағдайлар жасайды, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының қызметiн әдiстемелiк және ақпараттық қамтамасыз етудi қоса алғанда, Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес халықтың жергiлiктi өзiн-өзi басқару құқығын жүзеге асыруына жәрдемдеседi.
  2. Мемлекет осы Заңда белгiленген өкiлеттiктер шегiнде жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының дербестiгiне кепiлдiк бередi.

39-6-бап. Жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының
жауаптылығы

Жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жергiлiктi қоғамдастық халқының алдында жауапты болады.

4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛI ЕРЕЖЕЛЕР

40-бап. Жергiлiктi бюджет

      Ескерту. 40-бап алынып тасталды – ҚР 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен.

41-бап. Осы Заңның өзге заң актiлерiмен арақатынасы
және оның ережелерiн iске асыру тәртiбi

 1. Осы Заңның ережелерi Қазақстан Республикасында жергiлiктi мемлекеттiк басқаруды және өзiн-өзi басқаруды қамтамасыз етудiң жекелеген бағыттары мен тетiктерiн регламенттейтiн өзге де нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау үшiн негiз болып табылады.
  2. Қазақстан Республикасының осы Заң күшiне енген кезде қолданылып жүрген заңдары оған қайшы келмейтiн бөлiгiнде қолданылады және осы Заң күшiне енген күннен бастап бiр жылдың iшiнде оған сәйкес келтiрiлуге тиiс.
  Ескерту. 41-бапқа өзгерту енгiзiлдi – ҚР 2009.02.09 N 126-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi