Конысбаева Бибигуль Тишановна
Секретарь Западно-Казахстанского областного маслихата

Батыс Қазақстан облысы бойынша қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы мөлшерлемелерін бекіту туралы

Жоба

 

Орал қаласы                                           №                        ____________ 2018 жыл

 

Батыс Қазақстан облысы бойынша қоршаған ортаға эмиссиялар

үшін төлемақы мөлшерлемелерін бекіту туралы

 

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Кодексіне, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес Батыс Қазақстан облыстық мәслихаты
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Қосымшаға сәйкес қоса беріліп отырған Батыс Қазақстан облысы бойынша қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы мөлшерлемелері бекітілсін.

2. Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2009 жылғы 11 ақпандағы №11-14 «Қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақының ставкалары туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімде №3021, 2009 жылғы 3 наурыздағы «Орал өңірі» газетінде жарияланған) және Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 1 маусымдағы №10-16 «Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2009 жылғы 11 ақпандағы №11-14 Қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақының ставкалары туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімде №4827 тіркелген, 2017 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілері эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Батыс Қазақстан облыстық мәслихат аппаратының басшысы (А.Сұлтанов) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде және бұқаралық ақпарат құралдарында оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

4. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

Сессия төрағасы                                                   

 

Облыстық мәслихат хатшысы                         М.Құлшар      

 

Батыс Қазақстан

 облыстық мәслихатының

2018 жылғы ____  ___________

№ __________ шешіміне

Қосымша

  1. Стационарлық көздерден ластаушы заттарды шығарғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

Ластаушы заттардың

түрлері

1 тонна үшін төлемақы

мөлшерлемелері (АЕК)

1 килограмм үшін төлемақы

мөлшерлемелері (АЕК)

1

2

3

4

1

Күкірттотықтары

20

 

2

Азот тотықтары

20

 

3

Шаңжәнекүл

10

 

4

Қорғасынжәнеоның

қосындылары

3 986

 

5

Күкіртсутек

124

 

6

Фенолдар

332

 

7

Көмірсутектер

0,32

 

8

Формальдегид

332

 

9

Көміртегі

тотықтары

0,32

 

10

Метан

0,02

 

11

Күйе

24

 

12

Теміртотықтары

30

 

13

Аммиак

24

 

14

Алтывалентті хром

798

 

15

Мыс тотықтары

598

 

16

Бенз(а)пирен

 

996,6

 

  1. Ілеспе және (немесе) табиғи газды алау етіп жағудан ластаушы заттарды шығарғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

Ластаушы заттардың түрлері

1 тонна үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК)

1

2

3

1

Көмірсутектер

44,6

2

Көміртегітотықтары

14,6

3

Метан

0,8

4

Күкіртдиоксиді

200

5

Азот диоксиді

200

6

Күйе

240

7

Күкіртсутек

1 240

8

Меркаптан

199 320

 

  1. Жылжымалы көздерден атмосфералық ауаға ластаушы заттарды шығарғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

Отын түрлері

Пайдаланылған отынның 1 тоннасы үшін

1

2

3

1

Этилденбеген бензин үшін

0,33

2

Дизель отыныүшін

0,45

3

Сұйытылған, сығылған газ, керосин үшін

0,24

  1. Ластаушы заттарды төккені үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

Ластаушы

заттардың түрлері

1 тонна үшін төлемақы мөлшерлемелері (АЕК)

1

2

3

1

Нитриттар

670

2

Мырыш

1 340

3

Мыс

13 402

4

Оттегінебиологиялыққажеттілік

4

5

Тұзды аммоний

34

6

Мұнайөнімдері

268

7

Нитраттар

1

8

Жалпытемір

134

9

Сульфаттар (анион)

0,4

10

Өлшенгензаттар

1

11

Синтетикалықбетүсті-белсенді

заттар

27

12

Хлоридтер (анион)

0,1

13

Алюминий

27

  1. Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастырғаны үшін төлемақы мөлшерлемелері мыналарды құрайды:

Қалдықтардыңтүрлері

Төлемақы

мөлшерлемелері (АЕК)

1

тонна

үшін

1

гигабек-керель

(Гбк) үшін

1.

Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын полигондарда,

жинақтауыштарда, санкцияланған үйінділерде және арнайы

бөлінген орындарда орналастырғаны үшін:

 

 

1.1.

Коммуналдық қалдықтар (тұрмыстық қатты қалдықтар,

тазартуқұрылыстарыныңкәріздіктұнбасы)

 

0,19

 

 

4

1.2.

Осы тармақтың 1.3-жолында көрсетілген қалдықтарды

қоспағанда, қауіптілік деңгейі ескеріле отырып,

қалдықтар

 

 

1.2.1.

«қызыл» тізім

14

 

1.2.2.

«жақұт» тізім

8

 

1.2.3.

«жасыл» тізім

2

 

1.2.4.

сыныпталмағандар

0,90

 

1.3.

Төлемақысы есептелген кезде белгіленген қауіптілік

деңгейі ескерілмейтін қалдықтар:

 

 

1.3.1.

Тау-кен өндіру өнеркәсібінің және карьерлерді игеру

қалдықтары (мұнай мен табиғи газды өндіруден басқа):

 

 

1.3.1.1.

аршындыжыныстар

0,002

 

1.3.1.2.

жанастаужыныстары

0,013

 

1.3.1.3.

байытуқалдықтары

0,01

 

1.3.1.4.

шлактар, шламдар

0,019

 

1.3.2.

Құрамындапайдалықазбалар бар кенді, концентраттарды,

агломераттардыжәнешекемтастардықайтаөңдеу,

қорытпалар мен металдарөндірісікезінде

металлургиялыққайтажасаудатүзілетіншлактар,

шламдар

0,019

 

1.3.3.

күл мен күлшлактар

0,33

 

1.3.4.

ауыл шаруашылығы өндірісінің қалдықтары, оның ішінде

көң, құссаңғырығы

0,001

 

2

Радиоактивті қалдықтарды орналастырғаны үшін,

гигабеккерельмен (Гбк):

 

 

2.1.

Трансуранды

 

0,38

2.2.

Альфа-радиоактивті

 

0,19

2.3.

Бета-радиоактивті

 

0,02

2.4.

Шынақтырадиоактивтікөздер

 

0,19

Аббревиатура:

АЕК–айлық есептік көрсеткіш