Конысбаева Бибигуль Тишановна
Секретарь Западно-Казахстанского областного маслихата

«Батыс Қазақстан облыстық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау әдістемесін бекіту туралы

(Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Батыс Қазақстан облысы Әділет
департаменті Нормативтік құқықтық акт 2016 жылғы 21 қазан Нормативтік
құқықтық келісімді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде №4587 болып енгізілді).

Орал қаласы                           №6-5                            2016 жыл 15 қыркүйек

«Батыс Қазақстан облыстық мәслихат
аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б»
корпусы мемлекеттік әкімшілік
қызметшілерінің қызметін бағалау
әдістемесін бекіту туралы

        Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», 2015 жылғы 23 қарашадағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңдарына, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №13 «Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің қызметін бағалаудың кейбір мәселелері туралы» (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 31 желтоқсанда № 12705 тіркелді) бұйрығына сәйкес, Батыс Қазақстан облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Қоса беріліп отырған «Батыс Қазақстан облыстық мәслихаты аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі бекітілсін.
2. Облыстық мәслихат аппаратының басшысы (А.Т.Сұлтанов) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жариялануын қамтамасыз етсін.
3.  Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы                                                               Ж.Жақыпов

Облыстық мәслихат хатшысы                                            М.Құлшар

2016 жылғы 15 қыркүйектегі № 6-5
Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының
шешімімен бекітілген

«Батыс Қазақстан облыстық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі

1.    Жалпы ережелер

1. Осы «Батыс Қазақстан облыстық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңының 33-бабы 5–тармағына, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 13 «Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің қызметін бағалаудың кейбір мәселелері туралы» бұйрығына (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 31 желтоқсанда № 12705 тіркелді) сәйкес әзірленді және «Батыс Қазақстан облыстық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің (бұдан әрі – «Б» корпусының қызметшілері) қызметіне бағалау жүргізу алгоритмін айқындайды.
2. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан әрі – бағалау) олардың жұмыс тиімділігі мен сапасын анықтау үшін жүргізіледі.
3. Бағалау «Б» корпусы қызметшісінің атқаратын лауазымдағы қызметінің нәтижелері бойынша:
1) тоқсан қорытындысы бойынша (тоқсандық бағалау) – бағаланып жатқан жылдағы есептік тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей (бағалануы оныншы желтоқсаннан кеш емес өткізілетін төртінші тоқсанды қоспағанда);
2) жыл қорытындысы бойынша (жылдық бағалау) – бағаланып жатқан жылдың жиырма бесінші желтоқсанынан кешіктірмей жүргізіледі.
«Б» корпусының қызметшісін бағалау оның нақты лауазымда орналасу мерзімі үш айдан кем болған жағдайда өткізілмейді.
Әлеуметтік демалыстағы «Б» корпусының қызметшілері бағалауды жұмысқа шыққаннан кейін осы Әдістеменің осы тармағында көрсетілген мерзімде өтеді.
4. Тоқсандық бағалауды тікелей басшы жүргізеді және «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық міндеттерді орындауын бағалауға негізделеді.
«Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы өзінің лауазымдық нұсқаулығына сәйкес бағынатын тұлға болып табылады.
5. Жылдық бағалау:
1) «Б» корпусы қызметшісінің есептік тоқсандардағы орта бағасынан;
2) «Б» корпусы қызметшісінің жеке жұмыс жоспарын орындау бағасынан;
3) айналмалы бағалаудан құралады.
6. Мемлекеттік лауазымға тағайындау және мемлекеттік лауазымнан босату құқығы бар лауазымды тұлға «Б» корпусы қызметшісінің қызметін бағалауды өткізу үшін Бағалау бойынша комиссия құрылады, «Батыс Қазақстан облыстық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің лауазымдық нұсқаулығы бойынша кадрлық жұмыстарды жүргізетін маман (бұдан әрі – маман) оның жұмыс органы болып табылады.
7. Бағалау жөніндегі комиссияның мәжілісі оның құрамының үштен екісінен астамы қатысқан жағдайда өкілетті болып есептеледі.
Бағалау жөніндегі комиссияның төрағасы не мүшесі болмаған жағдайда, оларды алмастыру бағалау жөніндегі комиссияны құру туралы өкімге өзгертулер енгізу арқылы уәкілетті тұлғаның шешімі бойынша жүзеге асырылады.
8. Бағалау жөніндегі комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
9. Дауыс беру қорытындысы Бағалау жөніндегі комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен айқындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы болып маман табылады. Комиссия хатшысы дауыс беруге қатыспайды.

2.    Жұмыстың жеке жоспарын құрастыру

10. «Б» корпусы қызметшісі жұмысының жеке жоспары «Б» корпусы қызметшісімен және оның тікелей басшысымен бірлесіп келесі жылдың бірінші қаңтарынан кешіктірмей осы Әдістемеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құрастырылады.
11. «Б» корпусының қызметшісін лауазымға осы Әдістеменің 10-тармағында көрсетілген мерзім өткеннен кейін тағайындалған жағдайда, атқаратын лауазымдағы «Б» корпусы қызметшісі жұмысының жеке жоспары оны лауазымға тағайындаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде құрастырылады.
12. «Б» корпусының қызметшісі жұмысының жеке жоспарына:
1) «Б» корпусының қызметшісі туралы дербес деректерді (Т.А.Ә.)  атқаратын лауазымы, «Б» корпусы қызметшісінің құрылымдық бөлімшесінің атауы)
2) мемлекеттік органның стратегиялық мақсатына (мақсаттарына), олар болмаған жағдайда оның функционалдық міндеттеріне сәйкес «Б» корпусы қызметшісінің жұмыс іс-шараларының атауы кіреді.
Іс–шаралар қолжетімді, іске асатын, «Б» корпусы қызметшісі жұмысының функционалды бағытымен байланысады, нақты аяқтау нысанына ие болады.
Іс – шаралар саны мен күрделілігі мемлекеттік органның салыстыруында анықталады.
3) «Б» корпусы қызметшісінің және оның тікелей басшысының қолдары, жеке жоспарға қол қою күнін қамтиды.
13. Жеке жоспар екі данадан құрастырылады. Бір дана маманға беріледі. Екінші дана Батыс Қазақстан облысмтық мәслихатының аппарат басшысында болады.

3. Бағалауды жүргізуге дайындық

14. Маман Бағалау бойынша комиссия төрағасының келісімі бойынша бағалауды өткізу кестесін қалыптастырады.
Маман бағалауға жататын «Б» корпусы қызметшісін және бағалауды іске асыратын тұлғаларды бағалау туралы уақытылы хабардар етуді қамтамасыз етеді және оларға бағалау парақтарын толтыру үшін жібереді.

4. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау

15. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау негізгі, көтермелеу және айыппұл баллдарынан құралады.
16. Негізгі баллдар 100 балл деңгейінде белгіленеді.
17. Көтермелеу баллдары ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет көрсеткіштері, сондай-ақ мазмұндық және (немесе) ұйымдастырушылық жағынан күрделі болып табылатын қызмет түрлері үшін қойылады.
18. Көтермеленетін қызмет көрсеткіштері мен түрлері мемлекеттік органдармен өз ерекшеліктеріне сүйеніп белгіленеді және атқарылған жұмыстың көлемі мен күрделігінің қосу тәртібімен бес деңгейлік шкала бойынша орналасады.
Әр көтермеленетін қызмет көрсеткіші мен түрі үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшыдан бекітілген шкалаға сәйкес «+1» – ден «+5» баллға дейін иеленеді.
19. Айыппұл баллдары орындау және еңбек тәртібін бұзғаны үшін қойылады.
20. Орындау тәртібін бұзуға:
1) жоғары тұрған органдардың, мемлекеттік орган басшылығының, тікелей басшының
тапсырмаларын және бақылаудағы құжаттар мен жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін орындау мерзімдерін бұзу;
2) тапсырмаларды және бақылаудағы құжаттарды, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін сапасыз орындау жатады.
21. Еңбек тәртібін бұзуға:
1) дәлелді себепсіз жұмыста болмауы;
2) дәлелді себепсіз жұмысқа кешігу;
3) қызметшілердің қызметтік әдепті бұзуы жатады.
Еңбек тәртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың қайнары ретінде маманның, «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен дәлелденген мәліметі болады.
22. Әр орындау және еңбек тәртібін бұзғаны үшін «Б» корпусының қызметшісіне әр бұзу фактісі үшін «-2» мөлшерінде айыппұл баллдары қойылады.
23. Лауазымдық міндеттердің орындалуын бағалауды жүргізу үшін, «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшыға осы Әдістемеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған бағалау парағын келісу үшін жібереді.
24. Тікелей басшы «Б» корпусы қызметшісінің еңбек тәртібін бұзғаны туралы бас маман берген мәліметтерін есепке ала отырып, бағалау парағында берілген деректердің растығын қарастырып, оған өзгертулер (болған жағдайда) енгізеді және онымен келіседі.
25. Тікелей басшы келіскеннен кейін, бағалау парағы «Б» корпусы қызметшісімен расталады.
«Б» корпусы қызметшісінің бас тартуы құжаттарды Бағалау жөніндегі комиссияның отырысына жіберу үшін кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда маман және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы еркін нысанда танысудан бас тарту туралы акт құрастырады.

5. Жеке жұмыс жоспарын орындауды бағалау

26. Жылдық бағалауды өткізу үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшыға келісу үшін осы Әдістемеге 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған бағалау парағын жолдайды.
27. Тікелей басшы бағалау парағын онда берілген мәліметтердің анықтылығы тұрғысынан қарастырып, түзету енгізеді (болған жағдайда) және оған келісім береді.
28. Тікелей басшымен келіскеннен кейін бағалау парағын «Б» корпусының қызметшісі растайды.
«Б» корпусы қызметшісінің бас тартуы құжаттарды Бағалау жөніндегі комиссияның отырысына жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда маман және «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы танысудан бас тарту туралы еркін нысанда акт жасайды.

6. Айналмалы бағалау

29. Айналмалы бағалау:
1) тікелей басшыны;
2) «Б» корпусы қызметшісіне бағыныштыларды;
3) тікелей бағыныштылар болмаған жағдайда – «Б» корпусының қызметшісі жұмыс істейтін құрылымдық бөлімшеде лауазымдарды атқаратын тұлғаларды (олар болған жағдайда) бағалау болып табылады.
30. Осы Әдістеменің 29-тармағының 2), 3) тармақшаларында көрсетілген адамдардың тізімін (үштен аспайтын) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық міндеттері және қызметтік өзара әрекеттестігіне қарай маман бағалау жүргізілгенге бір айдан кешіктірмей анықтайды.
31. Осы Әдістеменің 29-тармағында көрсетілген тұлғалар осы Әдістеменің                   4 –қосымшасына сәйкес нысанда айналмалы бағалау парағын толтырады.
32. Толтырылған бағалау парақтары оларды алған күннен екі жұмыс күні ішінде
маманға жіберіледі.
33. Маман айналмалы бағалаудың орта бағасын есептейді.
34. Айналмалы бағалау жасырын түрде жүргізіледі.

7. Қорытынды баға

35. Қызметшінің тікелей басшысы «Б» корпусы қызметшісінің тоқсандық қорытынды бағасын мынадай формула бойынша есептейді:
,
– тоқсандық баға;
а – көтермелеу баллдары;
в – айыппұл баллдары.
36. Тоқсандық қорытынды баға мынадай шәкіл бойынша қойылады:
80 баллдан төмен – «қанағаттанарлықсыз» ,
80 -нен 105 баллға дейін – «қанағаттанарлық»,
106 -дан 130 баллға дейін (қоса алғанда) – «тиімді»,
130 баллдан астам – «өте жақсы».
37. Маман «Б» корпусы қызметшісінің жылдық қорытынды бағасын мына формула бойынша Бағалау жөніндегі комиссия отырысына дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей есептейді:

– жылдық баға;
– есептік тоқсандардың орта бағасы (орта арифметикалық мән). Бұл ретте тоқсандық бағалардың алынған орта арифметикалық мәні осы Әдістеменің 36–тармағында көрсетілген шәкілді есепке ала отырып, бес баллдық бағалар жүйесіне келтіріледі, атап айтқанда:
«қанағаттанарлықсыз» мәнге (80 баллдан төмен) – 2 балл,
«қанағаттанарлық» мәнге (80 -нен 105 баллға дейін) – 3 балл,
«тиімді» мәнге (106 -дан 130 баллға (қоса алғанда) дейін) – 4 балл,
«өте жақсы» мәнге (130 баллдан астам) – 5 балл;
– жеке жұмыс жоспарын орындау бағасы (орта арифметикалық мән);
– айналмалы бағалау (орта арифметикалық мән).
38. Жылдың қорытынды бағасы мынадай шәкіл бойынша қойылады:
3 баллдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»;
3 баллдан бастап 4 баллға дейін – «қанағаттанарлық»;
4 баллдан бастап 5 баллға дейін – «тиімді»;
5 балл – «өте жақсы».

8. Комиссияның бағалау нәтижелерін қарауы

39. Маман комиссия төрағасымен келісілген кестеге сәйкес бағалау нәтижелерін қарау бойынша комиссияның отырысын өткізуді қамтамасыз етеді.
Маман комиссияның отырысына мынадай құжаттарды:
1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) толтырылған айналмалы бағалау парағын (жылдық бағалау үшін);
3) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық нұсқаулығын;
4) осы Әдістемеге 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша комиссия отырысы хаттамасының жобасын тапсырады.
40. Комиссия бағалау нәтижелерін қарастырады және мына шешімдердің бірін
шығарады:
1) бағалау нәтижелерін бекітеді;
2) бағалау нәтижелерін қайта қарайды.
Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылдаған жағдайда комиссия хаттамада тиісті түсіндірмемен келесі жағдайларда бағаны түзетеді:
1) егер «Б» корпусы қызметшісінің қызмет тиімділігі бағалау нәтижесінен көп болса. Бұл ретте «Б» корпусы қызметшісінің қызмет нәтижесіне құжаттамалық растау беріледі;
2) «Б» корпусы қызметшісін бағалау нәтижесін санауда қате жіберілсе.
41. Маман бағалау нәтижелерімен ол аяқталған соң екі жұмыс күні ішінде «Б» корпусының қызметшісін таныстырады.
«Б» корпусының қызметшісін бағалау нәтижелерімен таныстыру жазбаша немесе электронды нысанда жүргізіледі.
«Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нәтижелерін оның қызметтік тізіміне енгізуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда маман танысудан бас тарту туралы еркін нұсқада акт жасайды.
42. Осы Әдістеменің 39-тармағында көрсетілген құжаттар, сондай-ақ комиссия отырысының қол қойылған хаттамасы маманда сақталады.

9. Бағалау нәтижелеріне шағымдану

43. Комиссия шешіміне «Б» корпусы қызметшісінің мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне шағымдануы шешім шыққан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
44. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган немесе оның аумақтық департаменті «Б» корпусы қызметшісінен шағым түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде шағым қарайды және бұзушылықтар анықталған жағдайда, мемлекеттік органға комиссия шешімінің күшін жою туралы ұсыныс жасайды.
45. Қабылданған шешім туралы ақпаратты мемлекеттік орган екі апта ішінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне береді.
46. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нәтижелеріне сотта шағымдануға құқығы бар.

10. Бағалау нәтижелері бойынша шешім қабылдау

47. Бағалау нәтижелері бонус төлеу және оқыту бойынша шешім қабылдауға негіз болып табылады.
48. Бонустар «өте жақсы» және «тиімді» бағалау нәтижелері бар «Б» корпусы қызметшілеріне  төленеді.
49. «Б» корпусының қызметшісін оқыту (біліктілігін арттыру) жылдық бағалаудың қорытындылары бойынша «Б» корпусы қызметшісінің қанағаттанарлықсыз болып танылған қызмет бағыты бойынша жүргізіледі.
«Б» корпусының қызметшісі комиссия оның қызметін жылдық бағалаудың нәтижелерін бекіткеннен кейін үш ай ішінде біліктілікті жоғарылату курстарына жіберіледі.
50. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған «Б» корпусының қызметшісі мемлекеттік әкімшілік лауазымға алғаш рет қабылданған тұлғаларға тәлімгер ретінде бекітілмейді.
51. «Б» корпусы қызметшісінің қатарынан екі жыл қорытындысы бойынша «қанағаттанарлықсыз» мәндегі бағалау нәтижесі оны лауазымында төмендетуге негіз болып табылады. Кез келген төмен тұрған бос лауазым болмаған жағдайда, «Б» корпусының қызметшісі заңнамамен белгіленген тәртіпте жұмыстан шығарылады.
52. «Б» корпусының қызметшілерін бағалаудың нәтижелері олардың қызметтік тізімдеріне енгізіледі.

«Батыс Қазақстан облыстық мәслихат аппараты»

мемлекеттік мекемесінің

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік

қызметшілерінің қызметін

бағалаудың әдістемесіне

1–қосымша

нысан

 

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары                                 ______________________________________  жыл

(жеке жоспар құрастырылатын кезең)

Қызметшінің Т.А.Ә. _________                                    _____________
Қызметшінің лауазымы: _____________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
___________________________________________________________

№ р/с Шаралардың аталуы* Іс-шараның нәтижесі

 

1 Іс – шара  

 

2 Іс – шара  

 

3 Іс – шара  

 

4  

 

Ескертпе:
*Іс – шаралар мемлекеттік органның стратегиялық мақсаттарына (мақсаттарына), олар болмаған жағдайда қызметшінің функционалдық міндеттеріне сәйкестігін есепке ала отыра анықталады.

*Іс – шаралардың саны мен күрделілігі мемлекеттік органға сәйкес келуі тиіс.

 

Қызметші:
Т.А.Ә.

____________________________
күні ________________________
қолы _______________________            Тікелей басшы:
Т.А.Ә.
_________________________________
күні _____________________________
қолы ____________________________

«Батыс Қазақстан облыстық мәслихат аппараты»

мемлекеттік мекемесінің

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік

қызметшілерінің қызметін

бағалаудың әдістемесіне

2–қосымша

нысан

 

Бағалау парағы
_____________________тоқсан_____жыл
(бағаланатын кезең)

 

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә. ______                                  _____________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: _________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
__________________________________________________________________

Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы:

р/с

Қызметшінің өзін-өзі бағалауы Тікелей басшының бағалауы Ескер-ту
Көтермеленетін көрсеткіштер мен қызмет түрлері туралы мәліметтер Орындау

тәртібін

бұзу туралы мәлімет-тер

Еңбек тәртібін бұзу туралы мәлімет-тер Көтермелене-тін көрсеткіштер мен қызмет түрлері туралы мәліметтер Орындау тәртібін бұзу туралы мәлімет-тер Еңбек тәртібін бұзу туралы мәлімет-тер
1  

 

2  

 

3  

 

 

Өзін-өзі бағалау нәтижесі:

 

Бағалау нәтижесі:

 

 

Қызметші
Т.А.Ә. ______                               ____
күні ____________________________
қолы ___________________________
Тікелейбасшы
Т.А.Ә. ____                         _______
күні_______________________________
қолы______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Батыс Қазақстан облыстық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесінің

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік

қызметшілерінің қызметін

бағалаудың әдістемесіне

3–қосымша

нысан

 

 

Бағалау парағы
_________________________________________________ жыл
(бағаланатын жыл)

 

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә. ________                                _______________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ____________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
_____________________________________________________________________

Жеке жоспарды орындау бағасы:

№ р/с Аталуы Маңызы Қызметшінің өзін-өзі бағалау нәтижелері Басшының бағалау нәтижелері Ескерту
1 Іс – шара 2 – ден 5 ке дейін  

 

2 Іс – шара 2 – ден 5 ке дейін  

 

3 Іс- шара 2 – ден 5 ке дейін  

 

4  

 

Қызметші
Т.А.Ә. ____                               ______
күні ____________________________
қолы ___________________________
          Тікелей басшы
Т.А.Ә. ______                               _____
күні______________________________
қолы_____________________________

 

 

«Батыс Қазақстан облыстық мәслихат аппараты»

мемлекеттік мекемесінің

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік

қызметшілерінің қызметін

бағалаудың әдістемесіне

4–қосымша

нысан

 

 

Айналмалы бағалау парағы
__________________________________________________ жыл
                          (бағаланатын жыл)

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә.  ________                                    ___________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ___________________________________
Бағаланатын қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
_____________________________________________________________________

 

№ р/с

 

Құзыреттің аталуы

 

Маңызы

 

Баға (балл)

 

Тікелей басшы

 

1.

 

Бастамашылығы

 

2 –ден 5-ке дейін

 

2.

 

Әрекеттестікке икемділігі

 

2 –ден 5-ке дейін

 

3.

 

Қызметтікиэтиканы сақтау

 

2 –ден 5-ке дейін

 

барлығы:

 

Бағынышты адам

 

1.

 

Жұмысты жоспарлай білу

 

2–ден 5-ке дейін

 

2.

 

Жұмысқа негіздей білу

 

2–ден 5-ке дейін

 

3.

 

Қызметтік этиканы сақтау

 

2–ден 5-ке дейін

 

барлығы:

 

Әріптесі

 

1.

 

Топта жұмыс істей білу

 

2–ден 5-ке дейін

 

2.

 

Қызметтік этиканы сақтау

 

2–ден 5-ке дейін

 

барлығы:

«Батыс Қазақстан облыстық мәслихат аппараты»

мемлекеттік мекемесінің

«Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік

           қызметшілерінің қызметін
бағалаудың әдістемесіне
5-қосымша

нысан

                    Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
______________________________________________________
(мемлекеттік органның атауы)

_____________________________________________________________
(бағалау түрі: тоқсандық (жылдық) және бағаланатын кезең
(тоқсан және (немесе) жыл)

 

Бағалау нәтижелері

 


р/с

 

Қызметшілердің Т.А.Ә.

Бағалау нәтижелері туралы мәлімет Қорытынды бағалау (болған жағдайда)

комиссияның реттеуі

Комиссияның

ұсыныстары

 

1.

 

2.

 

Комиссия қорытындысы:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 

Тексерген:
Комиссия хатшысы: _______________________ Күні: _____________
(Т.А.Ә. қолы.)
Комиссия төрағасы: _______________________ Күні: _____________
(Т.А.Ә. қолы.)
Комиссия мүшесі: _________________________ Күні: _____________
(Т.А.Ә.  қолы.)